Verslo vadybos studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-577 patenkintas Šiaurės Lietuvos kolegijos prašymas ir leista aukštojo mokslo studijas Kolegijoje vykdyti iki 2020 m. liepos 1 d. Iki nurodyto termino Kolegija vykdys Verslo vadybos studijų programą, užtikrins tinkamas sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir gauti aukštojo mokslo diplomą.

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Šiaurės Lietuvos kolegijoje galima studijuoti  verslo vadybos studijų programą

Pasirinkę šią studijų programą studijuoja rinkodaros vadybą, finansų vadybą. 

Verslo vadybos dalykai: mikroekonomika ir makroekonomika, verslo komunikacijos ir etika, informacinės ir komunikacinės technologijos, taikomoji matematika, įmonių ekonomika, buhalterinė apskaita ir auditas, dokumentų valdymas, rinkodaros tyrimai, statistika, verslumo pagrindai, vadyba, rinkodara, kursinis darbas, finansų pagrindai, teisės pagrindai, kokybės vadyba, verslo teisė, žmogiškųjų išteklių vadyba, logistika, valstybės finansai ir mokesčių sistema, vadybinės veiklos praktika, baigiamoji praktika, baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.

Verslo vadybos studijų programos tikslas, parengti vadybininkus, turinčius žinių ir gebėjimų atsakingai kurti, planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti verslą, gebančius priimti tinkamiausius verslo sprendimus, greitai reaguoti į besikeičiančią aplinką bei kryptingai tobulėti profesinėje srityje.

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653N90003. Studijų kryptis – Verslas ir vadyba (N900)
Suteikiama kvalifikacija – vadybininkas. Suteikiamas laipsnis – verslo ir vadybos profesinis bakalauras.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) studijų programa Verslo vadyba  akredituota iki 2021-08-31.

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį)

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijų metu studentai gali išvykti vieno arba dviejų semestrų trukmės dalinėms studijoms pagal ERASMUS mainų programą į Vengriją, Portugaliją, Austriją, Turkiją ar Ispaniją. 

Taip pat yra galimybė gauti stipendiją tarptautinei praktikai vienoje iš įmonių esančių Lenkijoje, Turkijoje, Maltoje, Kipre, Italijoje. Pabaigus studijas galima gauti stipendiją absolvento praktikai Europos Sąjungos valstybėse.

KARJEROS GALIMYBĖS

Įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininkais ar padalinių vadovais paslaugų ir gamybos verslo įmonėse, biudžetinėse įstaigose, įvairių organizacijų personalo, rinkodaros, finansų ar kituose skyriuose, savarankiškai kurti pasirinktos verslo krypties įmonę bei jai vadovauti.

STUDIJŲ REZULTATAI

Verslo vadybą baigęs specialistas išmanys įmonių steigimo Lietuvoje tvarką, veiklai taikomus kokybės valdymo standartus, tarptautinės rinkos ypatumus, gebės organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, valdyti įmonės veiklos pokyčius, valdyti ir kontroliuoti turimus žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius, naudotis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, bendrauti bent viena užsienio kalba.

Pasirinkta personalo vadybos specializacija sudarys sąlygas įgyti kompetencijas, reikalingas įmonės žmogiškųjų išteklių planavimo ir valdymo procedūroms taikyti.

Pasirinkta finansų vadybos specializacija sudarys sąlygas įgyti kompetencijas, reikalingas įmonės veiklai analizuoti, investicijoms valdyti, tarptautiniams finansams išmanyti, įmonės finansų strategijai valdyti.

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS