Studentų atstovybė Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijoje

Šiaurės Lietuvos kolegijos bendra informacija studentams apie studentų atstovybę - savarankiška, studentų interesams atstovaujanti organizacija,    vienijanti aktyvius, veržlius, sumanius Kolegijos studentus bei kurianti vis naujus, studentiškus ateities planus, prisidedanti prie studijų proceso tobulinimo, padedanti spręsti studentams iškilusias problemas bei organizuojanti įvairius Kolegijos renginius.

 • ŠLK SA – savarankiška, pelno nesiekianti, visų ŠLK studentų interesams atstovaujanti atstovybė;
 • ŠLK SA – filtras, kuris „siurbia“ studentų problemas ir jas išsprendžia;
 • ŠLK SA – vieta, kurioje išmoksite atsakomybės, kūrybiškumo ir įgysite drąsos;
 • ŠLK SA – tai galimybė tobulėti savarankiškai ir įgyti daug geros patirties;
 • ŠLK SA – idėja, su kuria užmiegi, su kuria keliesi.
KODĖL? KAM? KĄ?

ŠLK SA veikia dėl studentų:

 • vienija aktyvius, veržlius, sumanius Kolegijos studentus;
 • kuria vis naujus, studentiškus ateities planus, prisidedanti prie studijų proceso tobulinimo;
 • rūpinasi socialine gerove (stengiasi, jog pagrindiniai studentų fiziologiniai poreikiai būtų patenkinti, inicijuoja poilsio zonų įrengimą);
 • organizuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Kolegijoje niekada nepasimirštų);
 • skleidžia informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis);
 • organizuoja įvairius Kolegijos renginius.
SU KUO?

ŠLK SA siūlo atrasti savo neribotas galimybes. Kiekvienas gali prisijungti prie ŠLK SA projektų: ŽURNALISTŲ KLUBO kuriamo studentiško laikraščio „LYDERIauk“, taip pat savo jėgas galite išmėginti fotografavimo, filmavimo ir montavimo srityse MEDIJŲ CENTRE bei radijo stotyje „ŠLK RADIJAS“.

KUR?

ŠLK SA  kreipkitės el. paštu atstovybe@slk.lt –– Facebook bei YouTube.