Teisė | Šiaurės Lietuvos kolegija

2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-577 patenkintas Šiaurės Lietuvos kolegijos prašymas ir leista aukštojo mokslo studijas Kolegijoje vykdyti iki 2020 m. liepos 1 d. Iki nurodyto termino Kolegija vykdys Teisės studijų programą, užtikrins tinkamas sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir gauti aukštojo mokslo diplomą.

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Šiaurės Lietuvos kolegijoje galima studijuoti  teisės studijų programą. Studijuojama verslo teisė, socialinė teisė, viešojo administravimo teisė.

Teisės dalykai: teisės teorijos pagrindai, ekonomikos pagrindai, vadybos pagrindai, informacinės ir komunikacinės technologijos, Lietuvos visuotinė ir teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai, bendroji ir teisinė psichologija, LR konstitucinė teisė, teisėsaugos institucijos, administracinė teisė ir procesas, romėnų teisė, politologija, profesinė etika, civilinė teisė ir procesas, darbo ir socialinės apsaugos teisė, kursinis darbas, baudžiamoji teisė ir procesas, šeimos teisė, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė teisė.

TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS, parengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisininkus, išmanančius teisės sistemą ir suvokiančius jos vietą socialinėje aplinkoje; turinčius fundamentinių teisės krypties žinių ir stiprių praktinių įgūdžių, gebančius atstovauti teisės subjektams ir ginti jų teises ir teisėtus interesus.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijuodami Šiaurės Lietuvos kolegijoje, vieną ar du semestrus galite išvykti pagal ERASMUS mainų programą  mokytis į Ispaniją, Italiją, Portugaliją, Turkiją, Latviją kitas ES šalis, pakeliauti po minėtas valstybes, aplankyti pasaulyje žinomas vietas. 

Domitės praktika kitose valstybėse?

Šiaurės Lietuvos kolegija vasarą studentams sudaro sąlygas atlikti praktiką Kipro, Italijos, Maltos, Turkijos, Lenkijos ir kituose ES šalių įmonėse. Užbaigus studijas galite gauti stipendiją tarptautinei absolvento praktikai Europos Sąjungos valstybėse.

KARJEROS GALIMYBĖS

Teisininko kvalifikacija leidžia dirbti teisininkais, muitinės tarnautojais, advokatų, antstolių padėjėjais, ikiteisminio tyrimo pareigūnais, specialistais bei tarnautojais teismuose, notarų biuruose, apskrities viršininko administracijos, savivaldybės administracijos struktūriniuose ir teritoriniuose padaliniuose, teisėsaugos institucijose, mokesčių inspekcijose, valstybinio socialinio draudimo bei  kitose valstybinėse ir privačiose įstaigose ar organizacijose.  Gali vadovauti personalo skyriui,  kanceliarijai, steigti įmones.

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653M90003. Studijų kryptis –Teisė (M900).
Suteikiama kvalifikacija – teisininkas. Suteikiamas laipsnis – teisės profesinis bakalauras.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) studijų programa Teisė akredituota iki 2022-08-31.

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
​4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį)

STUDIJŲ REZULTATAI

Teisės absolventai puikiai išmanys Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius aktus ir jų pataisas, gebės juos sisteminti ir kodifikuoti, taikyti įvairių įstaigų, įmonių, organizacijų veikloje, kvalifikuotai vertinti situaciją, organizuoti teismo raštinės darbą, garantuoti teisėtvarką visuomenėje, atstovauti klientams ir apginti jų interesus teisme

MŪSŲ ABSOLVENTAI DIRBA

Registrų centras, Šiaulių apylinkės teismas, Radviliškio apylinkės teismas, Antstolio A.Bložės kontora, Antstolio Liaškovo kontora, Šiaulių apskrities policijos vyriausiasis komisariatas, Šiaulių tardymo izoliatorius, Kauno tardymo izoliatorius, Antstolės E. Miliauskienės kontora, UAB “Teisininkų biuras“, Advokatės R.Roščenkovienės kontora, UAB „Juridinės pajėgos“,  Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS