Aktualiausia informacija apie Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos biblioteką
Alt

Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas
Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017

 

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Projektą įgyvendina trys partneriai: Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-02-26 – 2020-02-25.

Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono 16-29 metų jaunimo nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos rizikas politinės veiklos ir teisėkūros bei sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse ir keičiant jų nuostatas bei elgseną korupcinėse situacijose.

Pagrindiniai projekto rezultatai yra šie:

  • Atliktas tyrimas „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“, kuriuo siekiama nustatyti jaunimo žinias, nuostatas ir požiūrį į korupciją ir jos paplitimą viešojo valdymo srityse, jų patirtis susiduriant su korupcijos atvejais bei įvertinti antikorupcinį potencialą. Šio tyrimo pagrindu bus sukurta neformaliojo ugdymo programa.
  • Įgyvendinta neformaliojo ugdymo programa „Korupcija jauno žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija“. Tikslas – plėtoti tikslinės grupės žinias apie korupcijos apraiškas viešojo valdymo srityse, ugdyti gebėjimus atpažinti korupcijos atvejus bei formuoti nepakantumo korupcijai nuostatas. Tikslinės grupės dalyviai mokysis interaktyviuose seminaruose, kuriuose bus taikomas Forumo teatro metodas, kurio pagrindas socialinis dalyvių aktyvumas.
  • Įgyvendintos 3 iniciatyvos: kūrybinės dirbtuvės – fotosesija „Aš nepakantus korupcijai, o TU?“, orientavimosi varžybos ir forumas „Kovok su korupcija kol jaunas“.

 

Kontaktinis asmuo:
Ieva Skabeikienė
Projekto veiklų koordinatorė
Tel.: (8 41) 525 100
Mob.: +370 6794 3636
El. paštas: skabeikiene.ieva@slk.lt


https://www.esf.lt/lt
https://www.facebook.com/pakisiukudetektyvai/

 

 

 

 

Pagrindinis tyrimo tikslas – atskleidus Šiaulių apskrities jaunimo korupcijos suvokimą ir požiūrį, identifikuoti antikorupcinio potencialo stiprinimo galimybes.
Tyrimo metu nustatytos tikslinės grupės vertybinės nuostatos, kurios atskleidė jaunimo antikorupcinį potencialą, išreiškiamą pakantumu ar nepakantumu ((ne)tolerancija) korupcijai. Rezultatai bus naudojami programos mokymų temų pasirinkimui, situacijų ir užduočių modeliavimui ir nepakantumo nuostatų stiprinimui. Tyrimo metu buvo atskleisti tikslinės grupės korupcijos situacijų atpažinimo gebėjimai. Išankstinis gebėjimų įvertinimas leidžia parengti išsamesnę programą papildant ją įvairesnėmis rinkimų ir sveikatos apsaugos sričiai būdingomis korupcinėmis situacijomis, tikslingiau orientuoti programos turinį ir užduotis į trūkstamų korupcijos atpažinimo ir nepakantumo gebėjimų ugdymą. Tyrimo duomenys, atsižvelgiant į Šiaulių apskrities jaunimo korupcijos suvokimo ypatumus bei antikorupcines nuostatas ir korupcinę elgseną sąlygojančius veiksnius, bus panaudoti įvertinti projekte numatomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo sąlygas ir galimybes, tikslingai parengti paveikią neformalaus antikorupcinio švietimo programą bei tikslinti kitų projekto renginių ir iniciatyvų turinį.

Tyrimo ataskaita

Remiantis atlikto tyrimo „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“ rezultatais, pagal programos turinio temas seminarams, parengta mokomoji metodinė priemonė. Metodinė medžiaga skirta plėsti žinioms apie korupciją viešojo valdymo srityse (rinkimai, sveikatos apsauga), pateikiant statistinių duomenų analizę, terminų išaiškinimą, nuorodas į video medžiagą, interaktyvias užduotis dirbti Forumo teatro metodu, skirtas ugdyti gebėjimus atpažinti korupcines situacijas ir modeliuoti jų sprendimus.
Programos tikslas – plėtoti tikslinės grupės žinias apie korupcijos apraiškas viešojo valdymo srityse, ugdyti gebėjimus atpažinti korupcijos atvejus bei formuoti nepakantumo korupcijai nuostatas.
Kūrybinių projektų rezultatas – nepakantumo korupcijai vizualizacija, kuri bus naudojama kuriant socialinę reklamą. Projektai bus pristatomi viešose kūrybinėse dirbtuvėse-fotosesijose.

Metodinė priemonė

Kūrybinių dirbtuvių – fotosesijos „Aš nepakantus korupcijai, o TU?“ metu tikslinės grupės atstovai pristato jau mokymų metu sukurtas ir vizualizuotas idėjas – projektus viešose erdvėse visuomenei. Dirbtuvių metu dalyvaus skirtingų ugdymo įstaigų ir amžiaus tikslinės grupės dalyviai, todėl jie turės galimybę keistis idėjomis ir matyti, kaip antikorupciją suvokia kiti projekte dalyvaujantys tikslinės grupės atstovai.