Šiaurės Lietuvos kolegijoje studijavusių ir studijų nebaigusių asmenų dėmesiui - paskutinė galimybė atnaujinti ir baigti studijas! | Šiaurės Lietuvos kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegijoje studijavusių ir studijų nebaigusių asmenų dėmesiui - paskutinė galimybė atnaujinti ir baigti studijas!

2019-07-01

Šiaurės Lietuvos kolegija, įver­ti­nu­si eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę si­tua­ci­ją bei ten­den­ci­jas Šiaulių re­gio­ne, nusprendė nuo 2017-2018 m. m. ne­be­vyk­dyti stu­den­tų priė­mi­mo į I kur­są – studijas ir su studijomis susijusią veiklą Kolegija vykdys iki 2020 m. birželio 30 d.

Kviečiame asmenis, kurie studijuodami Kolegijoje paskutiniuose kursuose nutraukė studijas ir jų nebaigė, atnaujinti studijas. Jei studijas atnaujinsite nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., Jums bus sudarytos galimybės jas baigti ir įgyti aukštojo mokslo diplomą per 1 mokslo metus (2 semestrus).

Visos ankstesniu studijų laikotarpiu Jūsų sumokėtos įmokos už studijas, išklausyti bei atsiskaityti studijų dalykai (išlaikytų egzaminų įvertinimai) Jums bus įskaityti! Studijuodami galėsite aktyviai naudotis kokybiškais nuotoliniais kursais, užtikrinančiais efektyvias savarankiškas studijas.

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija toliau sėkmingai veiks – plėtojama pro­jek­tinė veikla, teikiamos so­cia­li­nės, sociokultūrinės ir kitos paslaugos, nuosekliai persiorientuojama į kitas nevyriausybinėms organizacijoms būdingas veiklas.

Dėl studijų atnaujinimo kreiptis tel.: 8 687 46855 arba el. paštu: info@slk.lt