ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOJE ORGANIZUOTAS IDĖJŲ FORUMAS „KURKIME ĮDOMESNĮ MIESTĄ KARTU“ | Šiaurės Lietuvos kolegija

ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOJE ORGANIZUOTAS IDĖJŲ FORUMAS „KURKIME ĮDOMESNĮ MIESTĄ KARTU“

2019-12-06

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 2019 m. lapkričio 28 d. organizavo idėjų forumą „Kurkime įdomesnį miestą kartu“. Forume buvo pristatytos ir generuotos Šiaulių miesto pietinės dalies viešųjų erdvių tobulinimo idėjos, teikti galimi kūrybiniai sumanymai ir sprendimai. Forume dalyvavo aktyvūs ir pripažinti kultūros, meno specialistai, architektai, Šiaulių miesto savivaldybės atstovai, vietinės bendruomenės nariai.
Forume įžanginį žodį tarė VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ direktorius dr. Mykolas Dromantas. Sveikinimo kalbą pasakė ir diskusijose aktyviai dalyvavo, Šiaulių miesto mero pavaduotojas, Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas, Egidijus Elijošius. Renginio pradžioje buvo pademonstruotas dronu filmuoto forumo objekto – pėsčiųjų ir dviračių takų, jų zonų bei šalia esančių erdvių Šiaulių miesto pietinėje dalyje – vaizdas (autorius Ignius Kašinskas, fotografas, Studio Ignius įkūrėjas). Forumą moderavo, aktualų pranešimą „Nuo kolektyvinių iki individualių kultūrinių bei meninių iniciatyvų arba nuo Stavangerio iki Pietinio erdvių dinamikos“ skaitė, forumo rezultatus apibendrino ir forumo dalyvių refleksiją organizavo Bronislovas Rudys, meno kūrėjas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Šiaulių kultūros ir meno premijų laureatas. Informacinį pranešimą „Miesto viešųjų erdvių tobulinimo prioritetinės kryptys ir iniciatyvų „lubos“: reglamentavimas, pagrindiniai apribojimai“ skaitė Šiaulių miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius Virgilijus Statkus. Pranešimų cikle „Kultūros ir meno raiška viešosiose miesto erdvėse, jų prasmingo įveiklinimo galimybės: patirtis, idėjos ir gerieji pavyzdžiai“ dalyvavo ir aktualius bei diskusijas žadinančius pranešimus skaitė Gintautas Gescevičius (Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros tarybos narys, muzikantas, grupės BIX būgnininkas), Kristijonas Murauskas (architektas, MB „Lavos projektai“ vadovas, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus narys), Ignius Kašinskas (fotografas, Studio Ignius įkūrėjas). Taip pat buvo pristatyti Viktoro Gundajevo, Šiaulių kino meno klubo pirmininko, Lietuvos kino mėgėjų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininko, televizijos laidų autoriaus, siūlymai bei idėjos. Specialistų pasisakymų ir įžvalgų sesijoje „Viešųjų miesto erdvių įgalinimo ir įveiklinimo galimybės: įdomesnio miesto vizija“ savo požiūriu ir mintimis pasidalino architektė, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė, Rūta Stuopelienė, architektas Dalius Puzinas. Didelio susidomėjimo sulaukė romano „Pietina Kronikas“ autoriaus, poeto, prozininko, literatūros kritiko, dr. Rimanto Kmitos pasisakymas, kuriame buvo aktualizuotas ir romano „Pietina Kronikas“ tematikos išplėtojimo galimybės Šiaulių miesto pietinėje dalyje. Forume turėjo galimybę savo nuomonę išreikšti visi dalyvavę Šiaulių miesto bendruomenės narių, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai – jų pozicija tema „Miesto viešųjų erdvių geresnis pritaikymas bendruomenės socialiniams-kultūriniams poreikiams: fix&blic idėjos“ išsakyta baigiamuosiuose pasisakymuose bei galutinėje refleksijoje.
Forume daugiausiai diskutuota apie pėsčiųjų ir dviračių takų Šiaulių miesto pietinėje dalyje (ypač einančio lygiagrečiai Tilžės g.) zonos tobulinimą ir šalia esančių erdvių prasmingą įveiklinimą, siekiant miesto gyventojams ir svečiams sukurti patrauklias kūrybiškas ar tematines viešai prieinamas erdves, sukuriant įvairiapusiškesnio laisvalaikio leidimo galimybes. Buvo svarstomos šiuolaikinio meno elementų, smulkiosios architektūros statinių ar įrenginių, gėlynų (klombų, gėlinių, alpinariumų), kitų patrauklių objektų integravimo, prasminio turinio suteikimo, erdvių daugiafunkciškumo didinimo alternatyvos, siekiant pėsčiųjų ir dviračių takų zonas ir šalia esančias erdves geriau pritaikyti kultūrinei edukacinei veiklai, pasirodymams ar parodoms po atviru dangumi, performansams ir kt. Forumo dalyviai generavo šio turinio idėjos, vertino išsakytus kūrybinius siūlymus, diskutavo apie jų realizavimo galimybes.
Forume aktualizuotas laisvalaikio zonų tiek suaugusiems asmenims, tiek vaikams poreikis, aptartos specialių viešųjų erdvių, pritaikytų tam tikroms aktyvaus laisvalaikio leidimo būdams ar sportui, įrengimo galimybės (pvz., riedlenčių skveras), dviračių tako infrastruktūros, dangos, apšvietinimo, ženklinimo tobulinimo kryptys, įvertinta informacinių stendų reikmė, kokybiškų poilsio vietų formavimas, įrengiant individualaus dizaino suoliukus, originalius gėlynus ar žaliąsias skulptūras. Atliepiant šiuolaikinį gyvenimo būdą pasiūlyta įrengti Selfių (asmenukių) promenadą. Išsakyta idėja įrengti asmenims, garsiems savo darbais ir pasiekimais šalies mastu, pagerbti skirtas vardines vietas, kuriose būtų užfiksuotos su Šiaulių miesto pietiniu rajonu susijusios jų asmeninio gyvenimo ir biografijos detalės (vardiniai suoliukai, rodyklės, į kiemus, kuriuose šie asmenys užaugo ir pan.).
Didžiausio forumo dalyvių palaikymo sulaukė idėja sukurti žaismingą taką, jungiant įvairius kūrybinius elementus ir sprendimus, išplėtojant R. Kmitos romano „Pietinia kronikas“ tematiką ir integruojant šio kūrinio charakteringus fragmentus (šiaulietiškos tarmės posakius, personažus ar kt.). Šiame take bei šalia esančiose erdvėse siūloma perteikti „ano laikmečio“ žmonių gyvenimo būdo ir elgsenos simbolius bei atributus, naudojant smulkiąją (mažąją) architektūrą, piešinius ant fasadų, lauko sienų, gatvės meną, piešinius ant asfalto, dekoravimą augalais ir kt., visus elementus sujungiant į bendrą tematiką, perteikiant istorinę tikrovę bei pasitelkiant humoristinį požiūrį. Tako tematinę koncepciją siūloma sustiprinti su romanu „Pietinia kronikas“ besisiejančių renginių ir orientacinių pažintinių ekskursijų organizavimu.
Idėjų forume dalyvavo 25 asmenys. Pagrindinis forumo rezultatas – idėjų sąvadas. Kelias labiausiai išgrynintas idėjas ketinama plėtoti. Planuojama į platesnes diskusijas įtraukti daugiau vietinės bendruomenės narių, plačiąją miesto visuomenę. Numatoma ieškoti jų įgyvendinimo būdų ir sprendimų, efektyviai išnaudojant įvairių specialistų grupių tarpusavio bendradarbiavimą ir surandant finansavimo šaltinį.
Šis idėjų forumas „Kurkime įdomesnį miestą kartu“ – tai puikus nevyriausybinės organizacijos veiklos, tikslingų pastangų ir iniciatyvų pavyzdys, kuris įtvirtina NVO sektoriuje aktyviai veikiančios Šiaurės Lietuvos kolegijos bendradarbiavimo su specialistų grupėmis, vietine bendruomene ir Šiaulių miesto savivaldybe gerąją patirtį.
Forumas organizuotas įgyvendinant projektą „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Organizatoriai – Šiaurės Lietuvos kolegija ir Šiaulių miesto savivaldybė. Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Šiaulių televizijos reportažą apie idėjų forumą galite pasižiūrėti čia: