PROJEKTO „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ KOORDINATORIŲ SUSITIKIME APTARTAS TOLESNIS PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS | Šiaurės Lietuvos kolegija

PROJEKTO „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ KOORDINATORIŲ SUSITIKIME APTARTAS TOLESNIS PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

2020-02-14
Alt

2020 m. vasario 10 d. pagal Erasmus+ projektą „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435) viešojoje įstaigoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko projekto koordinatorių susitikimas. Susitikime aptarti visi svarbiausi organizaciniai klausimai, reikšmingi tolesnei projekto įgyvendinimo eigai, priimti konstruktyvūs projekto veiklų vykdymą detalizuojantys sprendimai, užtikrinsiantys suplanuotų projekto kokybinių ir kiekybinių rodiklių pasiekimą.
Atstovai iš Kuržemės regiono planavimo administracijos (Latvija), VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegijos“ (Lietuvos) ir asociacijos „Zetva na znaenje“ (Makedonija) aptarė tolesnį atskirų projekto veiklų realizavimą, siekiant numatytų projekto tikslų bei rezultatų, su projekto viešinimu susijusių įsipareigojimų vykdymą, įvairių informacijos sklaidos priemonių naudojimą, diskutavo apie projekto dalyvių komunikacijos efektyvinimo galimybes, visų 3 organizacijų bei jas atstovaujančių suaugusiųjų ugdymo specialistų komandų įsitraukimą į verslumo gebėjimų ugdymo gerosios patirties sąvado bei skirtingose šalyse taikomų pasiteisinusių verslumo ugdymo praktikų, orientuojantis į šeimas ir jų narius, rengimą. Taip pat susitikime diskutuota apie trečiosios (paskutinės) suaugusiųjų ugdymo specialistų mokymų sesijos, kuri vyks Makedonijoje 2020 m. kovo mėn. pabaigoje-balandžio mėn. pradžioje, organizavimą, projekto pareiškėjo ir partnerių lūkesčius, siekiant optimalių tarptautinės patirties mainų ir efektyvaus keitimosi gerąja patirtimi.