Multimedijos ir interneto technologijos studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-577 patenkintas Šiaurės Lietuvos kolegijos prašymas ir leista aukštojo mokslo studijas Kolegijoje vykdyti iki 2020 m. liepos 1 d. Iki nurodyto termino Kolegija vykdys Multimedijos ir interneto technologijų studijų programą, užtikrins tinkamas sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir gauti aukštojo mokslo diplomą.

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Šiaurės Lietuvos kolegijoje galima studijuoti multimedijos ir interneto technologijos studijų programą. 

Šių studijų metu dėstomi tokie studijų dalykai: diskrečioji matematika, grafinis dizainas, kompiuterinė grafika, garso montažo sistemos, elektroninis verslas, video montažo technologijos, kompiuterinė animacija/vizualizacija ir simuliacija, informacijos apsauga, elektroninės  leidybos sistemos, fizika, matematika, informacinės ir komunikacinės technologijos, duomenų bazės ir informacinės sistemos, darbo sauga ir ergonomika, kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, kompiuterių tinklai, programavimo pradmenys/programavimas, žiniatinklio sistemų kūrimas, ekonomikos pagrindai, teisės pagrindai, verslumo pagrindai/vadyba.

MULTIMEDIJOS IR INTERNETO TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS


Multimedijos ir interneto technologijų studijų programa skirta rengti IT specialistus, gebančius projektuoti, kurti, tobulinti ir administruoti multimedijos ir internetinės terpės produktus, suvokiančius pažangių technologijų taikymą šiuolaikinėje visuomenėje bei mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653E10004. Studijų kryptis – informatikos inžinerija (E100). Suteikiama kvalifikacija – inžinierius. Suteikiamas laipsnis – informatikos inžinerijos profesinis bakalauras.

Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu ir Studijų skyriaus vedėjo, atliekančio Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktoriaus funkcijas, 2017 m. birželio 28 d. pasirašytu raštu Nr. SR-2954, studijų programos Multimedijos ir interneto technologijos akreditavimo terminas pratęstas iki 2019 m. birželio 30 d.

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį)

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijuodami kolegijoje studentai vieną ar du semestrus gali išvykti mokytis pagal ERASMUS mainų programą į Suomiją, Austriją, Daniją, Latviją ar kitas Europos Sąjungos šalis, susipažinti su užsienio šalių kultūros ir verslo aplinkomis. 

Taip pat vasaros metu yra sudaromos sąlygos atlikti 3 mėnesių praktikas Kipre, Italijoje, Turkijoje, Suomijos, Maltoje verslo įmonėse. 

Studentai kviečiami dalyvauti įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, Baltijos arba Skandinavijos šalių kūrybinių dirbtuvių veikloje.

Kolegijos absolventai gali gauti stipendiją tarptautinei praktikai įmonėje vienoje iš Europos Sąjungos šalių.

MŪSŲ ABSOLVENTAI DIRBA

UAB SPLIUS televizija, radijo stotis RS2, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, UAB „Balticum TV“, VšĮ „Išmanioji mokykla“, Šiaurės Lietuvos kolegija

STUDIJŲ REZULTATAI

Informatikos inžinieriai:
Turės profesinei veiklai ir bendrai pasaulėžiūrai ugdyti reikalingų gamtos, humanitarinių ir socialinių mokslų žinių.

Išmanys informatikos inžinerijos konceptualius pagrindus ir principus; šiuolaikines multimedijos sistemų  technologijas, multimedijos produkto projektavimo pagrindus, technologijas bei priemones;

Gebės eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, diegti ir konfigūruoti programinę įrangą, užtikrinant jų saugą; gebės taikyti  kompiuterines audiovizualines technologijas ir įrankius; interneto sistemas, jų projektavimą ir taikymą organizacijos veikloje; pasinaudojant šiuolaikiniais multimedijos įrankiais ir metodais, kurti, skaitmenizuoti, vizualizuoti ir animuoti garso ir vaizdo medžiagą bei integruoti interaktyvius elementus; taikyti audiovizualinio meno žinias;

Kurti interneto terpės, reklamos produktus, taikant inovatyvius realizavimo metodus; kurti ir valdyti interneto sistemas;

Gebės palyginti, įvertinti ir pasirinkti multimedijos ir interneto sistemų kūrimo techninės ir programinės įrangos priemones, atsižvelgiant į naujausias informacinių technologijų plėtros tendencijas.

Gebės parengti ir įgyvendinti  ekonomiškai pagrįstus multimedijos ir interneto sistemų sprendimus, vadovaujantis etinėmis, teisinėmis ir profesinėmis bei saugos normomis.

KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę šią studijų programą informatikos inžinieriai gebės kurti ir publikuoti tinklalapius, žinių saitynus, įmonės ar produkto prezentacijas, kompaktinius diskus su interaktyviais multimedijos elementais, animuotą dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką ir kitus multimedijos produktus. 

Šie specialistai išmanys kompiuterių, vaizdo bei garso technologijas, multimedijos ir interneto verslo aplinką, gebės projektuoti multimedijos ir interneto sistemas, diegti, derinti ir tobulinti techninę bei programinę įrangą, organizuoti ir valdyti multimedijos ir interneto produktų kūrimą, testavimą ir priežiūrą, vadovauti informacinių technologijų padalinių darbui ir plėtoti su šia sritimi susijusią veiklą.

Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti IT inžinieriais Lietuvos ar užsienio reklamos, rinkodaros, bankų, informacinių ir telekomunikacinių technologijų, bibliotekų, leidybos, turizmo, prekybos, švietimo, viešojo administravimo įstaigose, įmonėse ar jų padaliniuose bei kurti savo verslą.

Pasirinkus šią studijų programą galima studijuoti ir gretutinę Vadybos studijų programą. Baigus pagrindinę Multimedijos ir interneto technologijų studijų programą ir gretutinę Vadybos studijų programą suteikiamas informatikos inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, inžinieriaus ir vadybininko kvalifikacija. 

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS