Kompiuterių tinklų administravimo studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-577 patenkintas Šiaurės Lietuvos kolegijos prašymas ir leista aukštojo mokslo studijas Kolegijoje vykdyti iki 2020 m. liepos 1 d. Iki nurodyto termino Kolegija vykdys Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą, užtikrins tinkamas sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir gauti aukštojo mokslo diplomą.

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Šiaurės Lietuvos kolegijoje galima studijuoti kompiuterių tinklų administravimo studijų programą. 

Šių studijų metu dėstomi tokie studijų krypties dalykai: diskrečioji matematika, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai, kompiuterių tinklai, kompiuterių tinklų sauga ir valdymas, kompiuterių tinklai (kursinis projektas), programavimas PERL, UNIX sistemos administravimas, duomenų valdymo technologija, MS WINDOWS NT šeimos OS administravimas, matematika, fizika, informacinės ir komunikacinės technologijos, kompiuterinė grafika, darbo sauga ir ergonomika, kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, programavimo pradmenys/programavimas, objektinio programavimo pradmenys/objektinis programavimas, tinklalapių rengimo pagrindai, teisės pagrindai, vadyba/ verslumo pagrindai, ekonomikos pagrindai.

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Parengti kompiuterių tinklų inžinierius, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti IT sistemas, eksploatuoti techninę - programinę įrangą, planuoti, koordinuoti ir įdiegti informacijos saugumo priemones, vadovauti asmenų grupei įgyvendinant IT sistemų projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijuodami kolegijoje studentai vieną ar du semestrus gali išvykti mokytis pagal ERASMUS mainų programą į Estiją, Austriją, Ispaniją, Suomiją, Daniją, Turkiją ar kitas Europos Sąjungos šalis, susipažinti su užsienio šalių kultūros ir verslo aplinkomis. 

Taip pat yra puiki galimybė vasarą atlikti 3 mėnesių praktikas Kipre, Lenkijoje, Maltoje, Turkijoje, Italijoje, Suomijoje IT įmonėse. 

Be to, studentai kviečiami dalyvauti įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

Kolegijos absolventai gali gauti stipendiją tarptautinei praktikai įmonėje vienoje iš Europos Sąjungos šalių.

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653E10001. Studijų kryptis – informatikos inžinerija (E100). Suteikiama kvalifikacija – informatikos inžinierius. Suteikiamas laipsnis – informatikos inžinerijos profesinis bakalauras.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) studijų programa Kompiuterių tinklų administravimas akredituota iki 2020-08-31. 

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį

KARJEROS GALIMYBĖS

Įgiję inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose kompiuterių tinklus bei kompiuterinę įrangą, organizuoti kompiuterių tinklų įrangos komponentų tiekimą, garantuoti padalinių aprūpinimą reikalingais ištekliais, užmegzti ir palaikyti naudingus ryšius, bendrauti su klientais ir verslo partneriais, savarankiškai kurti savo verslą IT srityje.

Pasirinkus šią studijų programą galima studijuoti ir gretutinę Vadybos studijų programą. 

Baigus pagrindinę Kompiuterių tinklų administravimo studijų programą ir gretutinę Vadybos studijų programą suteikiamas informatikos inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, inžinieriaus ir vadybininko kvalifikacija.

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę studijas informatikos inžinieriai gebės aptarnauti kompiuterių ir jų sistemų pagrindinę ir išorinę techninę įrangą, įdiegti ir eksploatuoti programinę įrangą, prižiūrėti operacinių sistemų darbą, įvertinti programinės įrangos būklę, projektuoti ir administruoti vietinius kompiuterių tinklus, įdiegti ir valdyti serverius; administruoti tarnybas ir aptarnauti vartotojus, užtikrinant paslaugų kokybę. 

Taip pat absolventai mokės įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; dirbti individualiai ir komandoje.

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS