STUDIJŲ IR VERSLO BENDRADARBIAVIMO PLĖTOTĖ PAGAL PROJEKTĄ “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) | Northern Lithuania College

STUDIJŲ IR VERSLO BENDRADARBIAVIMO PLĖTOTĖ PAGAL PROJEKTĄ “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184)

2019-04-23

2019 m. balandžio 18-19 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės. Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė 10 dalykų studijose sprendžiamas verslo įmonių veiklos problemas, dalyvavo diskusijose, išklausė aktualią paskaitą apie verslo, visuomenės ir kitų sektorių bendradarbiavimo galimybes, atliko kūrybinę komandinę užduotį.
Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės vykdomos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis. Šiaurės Lietuvo kolegijos studentai pristatė 5 dalykų (Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara, Kokybės vadyba) studijose nagrinėjamas realių verslo įmonių veiklos problemas, generavo idėjas, ieškojo kūrybiško šių problemų sprendimo. Į konstruktyvų problemų sprendimą orientuotas studijų ir verslo bendradarbiavimas 2018-2019 m.m. Pavasario semestre plėtojamas į kolegines studijas integruojant 5 Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių (kaimo turizmo sodybos „Gaja“, UAB „Sporto kalvė“, Alto Parado veislyno, UAB „Rūta“, gastropub'o Black Bar) veiklos problemas. Rezeknės technologijų akademijos studentai gilinosi į Latgalos regione veikiančių verslo įmonių veiklos problemas, teikė argumentuotus ir racionalius jų sprendimo būdus.
Galutinius verslo įmonių veiklos problemų sprendimus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatys 2019 m. gegužės 29-30 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyksiančiuose paskutiniuose „workšopuose“.