3D Spausdinimo projektas | Šiaurės Lietuvos kolegija

3D SPAUSDINIMO MOKYMAI SKATINANT ES INOVACIJAS IR KŪRYBIŠKUMĄ

 

 

Apie projektą

Projektu siekiama suteikti žmonėms galimybę tobulinti savo įgūdžius 3D spausdinimo srityje bei įgyti žinias, kurios leistų darbuotojams, verslininkams, mokytojams, tarpininkams ir pan. aktyviai veikti šioje srityje. Jis skirtas organizacijoms, įmonėms ir asmenims, besidomintiems kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje, finansuose ir kt. Partneriai sukurs 3D spausdinimo kurso programą kartu su mokomąja medžiaga, gaires lektoriams ir e-mokymosi aplinką. Tai bus pateikta 6-iomis kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų, lietuvių), nemokama ir visiems prieinama.


Pagrindinis projekto tikslas – didinti studentų, jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius 3D spausdinimo srityje Rumunijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Maltoje. Norėdami įgyvendinti šį tikslą, projekto partneriai sutarė pasiekti šiuos rezultatus:

  • GAIRĖS IR KONKREČIŲ PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ.Parengti gaires, susijusias su 3D spausdinimo naudojimu profesinio švietimo ir mokymo srityje ir išnagrinėti keletą konkrečių pavyzdžių
  • 3D SPAUSDINIMO KURSO PROGRAMA. Sukurti atitinkamą mokymo programą, skirtą 3D spausdinimo kursui
  • 3D SPAUSDINIMO MOKOMOJI MEDŽIAGA. Sukurti 3D spausdinimo mokomąją medžiagą pagal sukurtą programą
  • GAIRĖS LEKTORIAMS. Sukurti gaires 3D spausdinimo lektoriams
  • E-MOKYMO(SI) APLINKA. Sukurti e-mokymo(si) aplinką pagal 3D spausdinimo kursą

 

Ludor Engineering (Iasi, Romunija)
CAMIS Center (Bukareštas, Rumunija)
Centro de Formación Somorrostro (Muskiz, Ispanija)
Danmar Computers (Rzeszow, Lenkija)
MECB Ltd (Iklin, Malta)
Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ (ITI) (Kaunas, Lietuva)
Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil“ (Iasi, Rumunija)
GoDesk (Potenza, Italija)
Šiaurės Lietuvos kolegija (Šiauliai, Lietuva)

Startinis susitikimas "3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą" (3DP) projekto vyko Bugibba, Maltoje. Beveik visi partnerių atstovai dalyvavo susitikime: Ludor Engineering (koordinatorius), MECB (susitikimo šeimininkai), UPB-CAMIS, LIIS, Somorrostro, GoDesk, ITI ir Šiaurės Lietuvos kolegija. Deja, dėl aviakompanijų streiko, negalėjo dalyvauti vienas iš partnerių, Danmar Computers.

Susitikimo pradžia prasidėjo partnerių prezentacijomis ir prisistatymu. Taip pat buvo apibendrinta projekto eiga, detalizuoti intelektinių produktų aprašymai. Sklaidos ir įgyvendinimo planai taip pat buvo aptarti.

Partneriai apsilankė Maltos universiteto RapidPrototyping laboratorijose. Visi turėjo galimybę pamatyti kaip toli pažengusios 3D spausdinimo technologijos, galėjo pabendrauti su ekspertais iš laboratorijos. 

Antroji diena buvo skirta tokioms svarnioms temoms kaip projekto vadybos planas, rizikų įvertinimas, autorinių teisių sutarimui, Erasmus+ projektų taisyklės, sutartinė prievolė, sklaida ir t.t. Partneriai įvertino ir sutarė dėl projekto svetainės (3D-P.eu), Facebook puslapio ir Twitter'io paskyrų (@3dprintingeu).

Antrasis projekto "3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą" (3DP) susitikimas vyko Iatlijoje Potenzos mieste. Beveik visų partnerių atstovai dalyvavo: Ludor Enginneering (koordinatorius), GoDesk (susitikimo šeimininkai), Universitetas "Politehnica" Bukarešte, Danmar Computers, Macdac Engineering  konsultavimo biuras, Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ (ITI), kompiuterių aukštoji mokykla LIIS ir Šiaurės Lietuvos kolegija.

Susitikimas prasidėjo parterių pristatymais apie atliktus darbus po pastarojo susitikimo. Toliau vyko diskusija vadybos ir komunikacijos klausimais. Taip pat buvo paruoštos partnerių darbų ataskaitos po pirmųjų 6 projekto mėnesių, kartu diskutuota ir įvertinta.

Po pietų pertraukos susitikimo šeimininkas Antonino Imbesi pristatė GoDesk ir EURO-NET tinklus, visi dalyviai apžiūrėjo GoDesk organizacijos būstinę. Po to partneriai diskutavo apie viešinimo planą. Vėliau ITI pristatė ECDL fondo rekomendacijas ir gaires. dėl ECDL sertifikavimo partneriai aptarė pirmąją dieną.

Antroji diena buvo skirta darbų ir veiklų planavimui ateinantiems mėnesiams. Buvo nutarta, kad kitas tarptautinis partnerių susitikimas vyks Rzeszow, Lenkijoje 2017 m. spalio 19-20 dienomis. Taip pat partneriai aptarė ir pristatė atliktus 3D kurso rengimo darbus.

Spalio 19-20 d. projekto 3DP partneriai jau trečią kartą susitiko Lenkijoje, Rzeszów mieste. Susitikimo pradžioje kiekvienas partneris pristatė atliktas užduotis nuo ankstenio susitikimo. 
Vėliau partneriai, atsakingi už intelektines užduotis, atitinkamai pristatė jų vystymą: IO3 "3DP mokomoji medžiaga" (UPB CAMIS), IO4 "3DP gairės lektoriams" (Ludor ir Somorrostro), IO7 "3DP mokymosi valdymo systema" (Danmar Comouters). Partneriai suplanavo intelektinių užduočių baigiamuosius darbus, taip pat LTTA, kurie bus organizuojami Maltoje 2018 metų sausį.

Antrą susitikimo dieną daug laiko skirta vadybos ir komunikacijos klausimams susijusiems su artėjančia tarpine ataskaita. Kita svarbi diskusijų tema - projekto viešinimas, įskaitant jo eigą, apibendrinimą ir idėjas jo pagerinimui.

Artimiausiems mėnesiams  suplanuoti darbai intelektinėms užduotims ir viešinimo veikloms. Paskutinis projekto partnerių susitikimas bus organizuojamas UPB CAMIS Bukarešte, Rumunijoje 2018 metų liepą.

Sausio 22-26 dienomis Maltoje, Rabate vyko projekto „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ mokymai techniniams darbuotojams. Šių mokymų metu buvo aptarti projekto tikslai, rezultatai, atliktas 3D spausdinimo mokomosios medžiagos kursų testavimas
nuotolinėje mokymosi aplinkoje. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokomosios medžiagos tobulinimui.

Projekto partneriai diskutavo bei dalijosi patirtimi apie anksčiau atliktus pilotinius testavimus, mokymus, iškylančias problemas bei jų sprendimo būdus, tobulinimo galimybes. Partneriai aptarė artėjančias veiklas, sklaidos renginių organizavimą, jų vykdymą, viešinimo galimybes. Paskutinis projekto partnerių susitikimas vyks UPB CAMIS Bukarešte, Rumunijoje 2018 metų liepos mėnesį.

2018 m. gegužės 17 d. Kauno Technologijos universiteto (KTU) Informatikos fakultete vyko baigiamasis projekto 3D spausdinimo sklaidos renginys „3D spausdinimas kūrybiškumui ir inovacijoms skatinti“.

Renginyje dalyvavo KTU Informatikos fakulteto studentai, dėstytojai, verslo atstovai. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su 3D spausdinimo projekto tikslu, pagrindine idėja bei pasiektais rezultatais. Taip pat buvo pristatyta pilotinių mokymų patirtis, pademonstruota e –mokymo(si) aplinka (LMS), kurioje pateikta 3D spausdinimo kursų mokomoji medžiaga – https://3d-p.eu/lms/.

Didžiausias dėmesys renginio metu buvo skiriamas 3D spausdinimo mokomosios medžiagos bei savarankiško mokymosi ypatumų pristatymui.

Renginio antroje dalyje, dalyviai turėjo galimybę prisijungti prie e – mokymo(si) aplinkos ir pabandyti savo jėgas kuriant 3D modelius.

2018 m. liepos 2 d. Rumunijoje, Bukarešto politechnikos universitete vyko ketvirtasis projekto „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ partnerių susitikimas. Susitikimo metu partneriai pristatė atliktas užduotis bei įvykdytas veiklas nuo paskutinio
susitikimo Lenkijoje. Vyko diskusija apie projekto galutinių veiklų įgyvendinimą, viešinimą, užduočių atlikimo terminus tarpinės ataskaitos rengimui.

Antroje susitikimo dalyje, renginio šeimininkas Catalin Amza (UPB – CAMIS) partneriams aprodė 3D spausdinimo laboratoriją, supažindino su 3D spausdintuvų galimybėmis. Projekto metu sukurti rezultatai:

  • gairės ir konkrečių pavyzdžių analizė;
  • 3D spausdinimo kurso programa;
  • 3D spausdinimo mokomoji medžiaga;
  • gairės lektoriams;
  • e-mokymo(si) aplinka.

Užsiregistruok dabar https://3d-p.eu/lms/ ir pradėk mokytis apie 3D spausdinimą!

Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://3d-p.eu/
http://www.slk.lt/3d-spausdinimo-projektas