Šiaurės Lietuvos kolegijos vykdomi projektai
PROJEKTO NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS TRUKMĖ APRAŠYMAS

Nr. 141292

„Interaktyvių testų Moodle aplinkoje kūrimo  ir video paskaitų rengimo mokymai  profesinio orientavimo specialistams“ 2014.04.30-2014.12.31 Kuriama metodinė medžiaga apie nuotolinių kursų rengimą Moodle aplinkoje. Organizuojami kursai profesinio orientavimo specialistams.

 

„Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų atstovybės kompetencijų stiprinimas,, gilinant darbo komandoje įgūžius“ 2014.07.31-2014.12-31 Organizuojami mokymai studentų atstovybės nariams ir gimnazijų moksleiviams apie komandinio. Rengiamas komandinio darbo vadovas.
  „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ -bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka 2016 rugsėjis – 2016 gruodis Rengiama interaktyvi metodinė fotografijos medžiaga skirta klausos negalią turintiems asmenims.
SŽ - 947 „Judėk ir tobulėk“ 2016 rugpjūtis   – 2016 lapkritis Organizuojamas sveiką gyvenseną skatinantis renginys miesto bendruomenei.
  „Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto „bendruomenėms“ - bendradarbiaujant su Šiauliu m. savivaldybės viešąja biblioteka 2016 rugpjūtis  – 2016 gruodis Rengiama metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuojami informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems.
  „Pažįstami / nepažįstami socialiniai tinklai“ – bendradarbiaujant  su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka 2016 rugpjūtis  – 2016 gruodis Rengiama metodinė priemonė apie saugų ir atsakingą elgesį internete. Organizuojami informacinio raštingumo mokymai jaunimui ir suaugusiems.
SŽ - 481 „Pradėk vasarą aktyviai“ 2016 gegužė  – 2016 rugpjūtis Organizuojamas sporto renginys miesto bendruomenei.
SŽ – 423 „Išmanus judumas“ 2016 rugpjūtis – 2016 gruodis Organizuojamos dirbtuvės saugaus eismo tema miesto bendruomenei.
PROJEKTO NUMERIS PROJEKTO PAVADINIMAS TRUKMĖ APRAŠYMAS

527607-LLP-1-12012-1-IE-LEONARDO-LMP

„Under My Wings: Supporting Graduate Entrepreneurship“ 2012.10.30-2014.10.30 Rengiama absolventų verslumą skatinanti metodinė mokymų programa.

NPHE-2014/10379

„Baltic Sea Region Studies Network“

2014.09.01-2015.09.01

Organizuojamos dirbtuvės ir seminarai studentams apie Baltijos šalių ekonominį, politinį ir socialinį vystymąsi.
NPHE-2013/10081 „DAMA Network” 2013.09.01-2015.09.01 Rengiami kūrybiškumo seminarai, mokymai, dirbtuvės studentams ir dėstytojams.
 
„Dreamy Future in my Hands“
2014.07.15-2014.12.31  

Projekto numeris: 2016-1-RO01-KA202-024578
Įgyvendinimo laikotarpis: IX 2016 – VIII 2018

Projektu siekiama suteikti žmonėms galimybę tobulinti savo įgūdžius 3D spausdinimo srityje bei įgyti žinias, kurios leistų darbuotojams, verslininkams, mokytojams, tarpininkams ir pan. aktyviai veikti šioje srityje. Jis skirtas organizacijoms, įmonėms ir asmenims, besidomintiems kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje, finansuose ir kt. Partneriai sukurs 3D spausdinimo kurso programą kartu su mokomąja medžiaga, gaires lektoriams ir e-mokymosi aplinką. Tai bus pateikta 6-iomis kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų, lietuvių), nemokama ir visiems prieinama.