Studijų dokumentai. Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos bendra informacija studentams apie reikalavimus studijų dokumentams

Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams pateikiama bendra informacija apie studijų dokumentus ir jiems keliamus reikalavimus:  studijų reglamentas, baigiamųjų darbų rengimo, studijų darbų rengimo reglamentai, apeliacijų nuostatai, akademinės etikos kodeksas ir kiti svarbūs teisės aktai, reglamentuojantys studijas.

Studentai, susipažinkite su teisės aktais, reglamentuojančiais studijas

Studijų darbai (referatai, ataskaitos, kursiniai, baigiamieji darbai) turi būti rašomi pagal tam tikras taisykles, kurios išdėstytos Šiaurės Lietuvos kolegijos studijų reglamente ir Aukštųjų kolegijinių studijų baigiamųjų darbų rengimo reglamente.

Studijų darbų įforminimas įtakoja bendrą darbo pažymį, tad kiekvienas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentas rašto darbą turi įforminti pagal Reglamentų taisykles.

Studijų reglamentas

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka

Studijų darbų rengimo reglamentas.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarka

Studijų darbų rengimo reglamento priedai.

Apeliacijų nuostatai

Baigiamųjų darbų rengimo reglamentas

Studijų rezultatų vertinimo tvarka

Baigiamųjų darbų rengimo reglamento priedai

Akademinės etikos kodekstas

Neformalaus mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka