Kompiuterių tinklų administravimo studijų programa | Šiaurės Lietuvos kolegija

Koks tikslas?

Suteikti praktinių įgudžių, reikalingų konstruojant kompiuterinių sistemų techninę įrangą iš atskirų komponentų, diegiant operacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

Ko išmoksite šios praktikos metu?

 • Įvertinti praktikos vietoje naudojamą kompiuterinių sistemų techinę ir programinę įrangą;
 • Naudoti kompiuterio ir atskirų jo elementų diagnostikos įrankius;
 • Identifikuoti techninės bey programinės kompiuterių įrangos problemas;
 • Parinkti optimalią kompiuterinę techniką konkretiems uždaviniams atlikti;
 • Optimizuoti kompiuterio darbą;
 • Įvertinti techninės ir programinės įrangos modernizavimo galimybes.

Kur atliksite praktiką?

Verslo įmonėse, organizacijose, įvairiose kompanijose ir kt.

Kada?
 • II semestre 4 savaitės (NL)
 • II semestre 4 savaitės (I) 

Koks tikslas?

Ugdyti gebėjimus parinkti optimalią kompiuterių tinklo struktūra, įrenginius, parengti projekto sąmatą, atlikti ekonominį pagrindimą, parinkti optimalias technines ir programines duomenų apsaugos užtikrinimo priemones.

Ko išmoksite praktikos metu?

 • Analizuoti praktikos vietoje naudojamo kompiuterių tinklo charakteristika;
 • Parinkti optimaliausią įmonės tinklo realizavimo projektą;
 • Parinkti tinkamą kompiuterių tinklo įrangą;
 • Parengti taikomųjų programų pagalba kompiuterių tinklo schemas;
 • Sudaryti projekto sąmatą;
 • Priimti tinklo saugos užtikrinimo sprendimus, įvertinant įmonės poreikius ir galimybes.

Kur atliksite praktiką?

Verslo įmonėse, organizacijose, įvairiose kompanijose ir kt.

Kada?
 • IV semestre 4 savaitės (NL)
 • IV semestre 4 svaitės (I)

Koks tikslas?

Pritaikyti teorines žinias analizuojant įmonės kompiuterių tinklo struktūrą ir lavinti kompuiuterių tinklo priežiūrod įgūdžius.

Ko išmoksite?

 • Įvertinti praktikos vietoje naudojamo kompiuterių tinklo technines charakteristikas ir modernizavimo poreikį;
 • Identifikuoti įmonės kompiuterių tinklo gedimus ir juos šalinti;
 • Parengit kompiuterių tinklo, atitinkančio įmonės poreikius, projektą ir sąmatą;
 • Derinti ir kontroliuoti tinklo procesus, paslaugas;
 • Rengti dokumentus, tvarkyti apskaitos duomenis ir ataskaitas.

Kur atliksite?

Verslo įmonėse, organizacijose, įvairiose kompanijose ir kt.

Kada?
 • VI semestre 6 savaitės (NL)
 • VI semestre 6 savaitės (I)

Koks tikslas?

Pademonstruoti profesinius įgūdžius projektuojant ir diegiant kompiuterių tinklą bei formuluojant išvadas. Baigiamoji praktika yra susieta su baigiamuoju darbu.

Ko išmoksite?

 • Projektuoti kompiuterių tinklą;
 • Parinkti optimalius tinklo parametrus, siekiant užtikrinti našų tinklo darbą;
 • Pademonstruoti tinklo mazgų efektyvaus valdymo įgūdžius Unix, Linux bei Windows operacinėse sistemose;
 • Užtikrinti duomenų ir tinklo servisų saugumą;
 • Įvertinti parengtą kompiuterių tinklo projektą inžineriniu, teisiniu, etiniu požiūriu;
 • Komunikuoti su įmonės darbuotojais, siekiant užtikrinti optimalų tinklo paslaugų panaudojimą.

Kur atliksite?

Verslo įmonėse, organizacijose, įvairiose kompanijose ir kt.

Kada?
 • VI semestre 6 savaites (NL)
 • VIII semestre 6 savaites (I)