Verslo vadybos studijų programos | Šiaurės Lietuvos kolegija

Koks tikslas?

Praktiškai pritaikyti turimas teorines vadybos žinias ir įgyti/tobulinti vadybininkui reikalingus gebėjimus, kompetencijas verslo aplinkoje.

Ko išmoksite šios praktikos metu?

 • Analizuoti ir vertinti organizacijoje ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
 • Taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus;
 • Įvertinti organizacijos valdymo stilių, organizuoti ir vertinti organizacijos valdymo struktūrą;
 • Savo veikloje panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes;
 • Taikyti organizacijos kultūros vystymo bei darbuotojų motyvavimo metodus ir priemones;
 • Planuoti, organizuoti ir koordinuoti darbuotojų bei padalinių veiklą siekiant užsibrėžtų tikslų;
 • Bendradarbiauti su kitų sričių specialistais vienoje komandoje;
 • Prisiimti atsakomybę už savo atlikto darbo kokybę;
 • Įvertinti savo veiklos pasiekimus ir nusistatyti tobulėjimo kryptis.

Kur atliksite praktiką?

Gamybos ir paslaugų sektoriaus verslo įmonėse.

Kada atliekama praktika?
 • IV semestre 8 savaitės (NL)
 • V semestre 8 savaitės (I)

Koks tikslas?

Gilinti  ir praktiškai pritaikyti turimas teorines rinkodaros/ finansų vadybos žinias verslo aplinkoje.

Ko išmoksite?

 

RINKODAROS VADYBININKAI

 • Įvertinti rinkodaros aplinkas;
 • Segmentuoti rinką, nustatyti tikslinį (-ius) segmentą (-us);
 • Nustatyti įmonės rinkodaros tikslus;
 • Analizuoti įmonės rinkodaros komplekso elementus ir naudojamas strategijas;
 • Atlikti kiekybinį/kokybinį tyrimą, skirtą įmonės rinkodaros problemai spręsti.
 • Pateikti atlikto rinkodaros tyrimo ataskaitą raštu ir žodžiu bei rekomendacijas įmonei/organizacijai

 

FINANSŲ VADYBININKAI

 • Analizuoti įmonės veiklos rezultatus;
 • Įvertinti ir prognozuoti finansinių išteklių tikslingumą;
 • Pagrįsti investicinius sprendimus;
 • Pateikti atliktos įmonės finansinės veiklos analizės ataskaitą raštu ir žodžiu bei rekomendacijas įmonei/organizacijai.

Kur atliksite?

Laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto, reklamos ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse, organizacijose.

Kada?
 • V semestre 4 savaitės (NL)
 • VII semestre 4 savaitės (I)

Koks tikslas?

Atliekant teorijomis pagrįstą taikomąjį tyrimą pritaikyti žinias, įgytas studijuojant verslo vadybos studijų programą.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti ir vertinti organizacijoje ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
 • Argumentuoti  pasirinktos baigiamojo darbo temos aktualumą, naujumą, problematiškumą įmonės atžvilgiu;
 • Taikyti bazinius teorinius teiginius ar modelius priimant veiklos sprendimus;
 • Taikyti organizacijų ir (arba) verslo veiklos tyrimo metodus;
 • Atlikti taikomąjį kiekybinį/kokybinį tyrimą, skirtą įmonės rinkodaros/finansinės veiklos problemai spręsti;
 • Pateikti atlikto tyrimo ataskaitą raštu ir žodžiu bei rekomendacijas įmonei/organizacijai;
 • Prisiimti atsakomybę už savo atlikto darbo kokybę;
 • Įvertinti savo veiklos pasiekimus ir nusistatyti tobulėjimo kryptis.

Kur atliksite?

Gamybos ir paslaugų sektoriaus verslo įmonėse ar įmonių/biudžetinių įstaigų rinkodaros/finansų skyriuose.

Kada?
 • VI semestre 8 savaitės (NL)
 • VIII semestre 8 savaitės (I)