Teisės studijų programos | Šiaurės Lietuvos kolegija

Koks tikslas?

Susipažinti su teisininko veikla įmonėje (organizacijoje).

Ko išmoksite?

 • Išaiškinti įmonės (organizacijos) struktūrą, funkcijas ir uždavinius, jos veiklą reglamentuojančius aktus;
 • Stebėti konkretaus padalinio darbą;
 • Nagrinėti darbuotojų (pareigūnų) pareigybines instrukcijas;
 • Įvertinti darbuotojų (pareigūnų) atsakomybę už įstatymų pažeidimus;
 • Naudotis teisinėmis informacijos duomenų bazėmis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
 • Analizuoti įvairaus teisnius tekstus ir įvertinti jų galiojimą laike ir erdvėje;
 • Sisteminti ir komentuoti norminius teisės aktus;
 • Rengti ir pristatyti ataskaitas.

Kur atliksite?

Gamybos ir paslaugų sektoriaus verslo įmonėse.

Kada?

 • IV semestre 8 savaitės (NL)
 • V semestre 8 savaitės (I)

Koks tikslas?

Pritaikyti studijų metu įgytas teorines žinias ir pademonstruoti profesinius gebėjimus rengiant teisinius dokumentus.

Ko išmoksite?

 • Parinkti ir vertinti teisės normas, reguliuojančias žmonių elgesį;
 • Taikyti LR įstatymus ir kitus norminius aktus konkrečiose situacijose;
 • Organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, tvarkyti bylas;
 • Organizuoti teismo raštinės darbą;
 • Tiksliai ir taisyklingai vartoti teisines sąvokas;
 • Valdyti institucijos veiklos dokumentus;
 • Rengti teisės aktų projektus;
 • Vykdyti teisėjo ir (ar) kito teisę taikančio pareigūno sprendimus dėl teisės aktų įgyvendinimo;
 • Bendrauti su institucijos dirbančiaisiais (pareigūnais) ir lankytojai.

Kur atliksite?

Apylinkės apygardos teismuose, policijos komisariatuose, prokuratūrose, valstybes garantuojamos teisinės pagalbos tarnybose, mokesčių inspekcijose, ir kt.

Kada?

 • IV semestre 6 savaitės (NL)
 • VI semestre 6 savaitės (I)

Koks tikslas?

Pritaikyti žinias analizuojant aktualias teisines problemas ir surinkti duomenis, reikalingus baigiamojo darbo rengimui.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti ir vertinti žmogaus bei socialinių institucijų elgesį ir veiklą teisės normų požiūriu;
 • Interpretuoti teisei reikšmingus duomenis;
 • Nustatyti teisinio reguliavimo problemą;
 • Spręsti praktinės teisės problemas kompetencijų ribose;
 • Argumentuoti teisinius sprendimus taikant konkrečias teisės normas;
 • Konsultuoti teisės klausimais laikantis profesinės etikos normų;
 • Kelti tyrimo tikslus ir uždavinius, pagrįsti hipotezes;
 • Formuluoti išvadas;
 • Bendradarbiauti su skirtingų sričių sprecialistais.

Kur atliksite?

Įmonių, įstaigų ir organizacijų personalo ir juridiniuose skyriuose, apylinkių ir apygardų teismuose, antstolių kontorose, notaro biuruose, advokatų kontorose priklausomai nuo pasirinktos specializacijos ir baigiamojo darbo temos.

Kada?

 • VI semestre 6 savaitės (NL)
 • VIII semestre 6 savaitės (I)