Finansų ekonomikos studijų programos | Šiaurės Lietuvos kolegija

Koks tikslas?

Susieti įgytas teorines žinias su žiniomis apie realią finansinės institucijos  veiklą, siūlomas paslaugas, institucijos administravimą, darbo organizavimą, įgyti specialių įgūdžių finansinės institucijos administravimo srityse, ugdant bendruosius profesinei veiklai reikalingus gebėjimus ir savybes.

Ko išmoksite pažintinės praktikos metu?

Analizuoti finansinės institucijos teikiamas paslaugas:
 • Pristatyti finansinės institucijos siūlomas paslaugas potencialiems klientams;
 • Bendrauti su institucijos klientais užsienio kalba esant poreikiui;
 • Teikti informaciją finansinės institucijos klientams arba nukreipti juos pas atsakingą institucijos darbuotoją;
 • Taikyti bankuose, kredito unijose, draudimo bendrovėse naudojamas informacines technologijas;
 • Atlikti finansinės institucijos padalinio, klientų aptarnavimo centro administratoriaus (-ės), klientų aptarnavimo specialisto (-ės) funkcijas atsakingai;
 • Analizuoti ir taikyti profesinės etikos normas.

Kur galima atlikti tokią praktiką?

AB „DNB bankas“ Šiaulių filiale ir jo padaliniuose, AB „Ūkio bankas“ Šiaulių filiale ir jo padaliniuose; AB „Šiaulių bankas“ Šiaulių filiale ir klientų aptarnavimo centruose; „If“ draudimas ("If P&C Insurance AS"); UADBB „Šiaurės brokeris“; UAB DK PZU Lietuva Panevėžio filialo Šiaulių skyrius; UADBB „Esame kartu“ ir kt.
Kada?
 • IV semestre 6 savaitės (NL)
 • V semestre 6 svaitės (I) 

Koks tikslas?

Susieti teorines žinias apie depozitinių / nedepozitinių institucijų veiklą su žiniomis apie realias klientų aptarnavimo (depozitinėje / nedepozitinėje institucijoje) praktikas susipažįstant su klientų aptarnavimo veikla, jos darbo organizavimu, įgyjant klientų aptarnavimo finansinėje institucijoje įgūdžių, ugdant bendruosius profesinei veiklai reikalingus gebėjimus ir savybes.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti ir vertinti institucijos veiklą, teikiamas paslaugas.
 • Pristatyti klientams siūlomas paslaugas.
 • Spręsti klientams iškilusias problemas, tirti skundus;
 • Dirbti su klientų duomenų baze;
 • Valdyti finansinės institucijos klientų užsakymus;
 • Tvarkyti ir sisteminti su klientais susijusius dokumentus;
 • Parinkti ir pasiūlyti klientui tinkamiausius sprendimus;
 • Aptarnauti finansinės institucijos klientus: konsultuoti, tvarkyti klientų sąskaitas, sudaryti sutartis;
 • Taikyti efektyvios komunikacijos principus pristatant atliktas užduotis;
 • Vertinti savo karjeros galimybes finansinėje institucijoje.

Kur atliksite?

Praktiką atliksite finansinėje institucijoje priklausomai nuo specializacijos pasirinkimo.
Kada?
 • V semestre 6 savaitės (NL)
 • VII semestre 6 svaitės (I)

Koks tikslas?

Įtvirtinti ir tobulinti studijų metu sukauptas žinias, kompetencijas, gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje ir surinkti medžiagą baigiamajam darbui.

Ko išmoksite?

 • Tirtianalizuoti nacionalinę ir tarptautinę finansų rinkos būklę, nuolat stebint jos pokyčius;
 • Pasirinkti ir naudoti tinkamus rizikos vertinimo instrumentus analizuojant finansinės institucijos patiriamas rizikas.
 • Pasirinkti ir naudoti tinkamus verslo subjektų ir fizinių asmenų finansinės būklės vertinimo metodus;
 • Taikyti rizikos valdymo metodikas formuojant investicijų portfelį;
 • Vertinti finansinės institucijos verslo aplinką, finansinę būklę, galimybes formuojant ir teikiant pasiūlymus dėl naujų paslaugų, finansinių produktų, akcijų.
 • Rinkti ir apdoroti duomenis baigiamojo darbo tiriamajai daliai naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais.

Kur atliksite?

Praktiką atliksite finansinėje institucijoje priklausomai nuo specializacijos pasirinkimo.

Kada?
 • VI semestre 8 savaitės (NL)
 • VIII semestre 8 savaitės (I)