Adaptacinė diena I kurso nuotolinių studijų studentams | Šiaurės Lietuvos kolegija

Adaptacinė diena I kurso nuotolinių studijų studentams

Renginio data: Penktadienis, 2016, Rugsėjis 2 -
nuo 14:00 iki 15:45

14.00

Įvadinis žodis

Direktorius dr. Mykolas Dromantas

Nuotolinių studijų centras

14.15

Supažindinimas su bendra studijų tvarka

Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Audronė Rimkevičienė

Nuotolinių studijų centras

14.30

Informacinė paskaita „Ką apie studijų procesą privalo žinoti kiekvienas studentas“

Studijų skyriaus vadovė Kristina Budrytė

Nuotolinių studijų centras

15.15

Informacinė- demonstracinė paskaita „Studijų nuotoliniu būdu ypatumai: trumpas naudojimosi virtualia mokymo(si) aplinka instruktažas“

Nuotolinių studijų centro vadovas Tomas Bersėnas

Nuotolinių studijų centras