Studijos Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Profesinio bakalauro diplomas
Alt

Šiaurės Lietuvos kolegija yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos pripažinta privati aukštoji mokykla

Visos Šiaurės Lietuvos kolegijos vykdomos studijų programos yra akredituotos Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir įregistruotos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamoje duomenų bazėje AIKOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl licencijos išdavimo Šiaurės Lietuvos kolegijai. 

Profesinio bakalauro diplomas