Nuotolinių studijų aplinka | Šiaurės Lietuvos kolegija

 

 

Šiuolaikinėje švietimo sistemoje aukštosios mokyklos į studijų procesus vis labiau įtraukia ir naujausias technologijas. Studentai su dėstytojais bei tarpusavyje bendrauja virtualioje erdvėje, keičiasi informacija, randa visą studijoms reikalinga mokymosi medžiagą.

Besimokančių studentų informacijai teikti naudojamės pažangia ir nuolat tobulinama nuotolinio mokymosi sistema Moodle , naudojama daugiau nei 200 šalių.

E-mokymosi aplinka „Moodle“– tai internetinė erdvė, kurioje kiekvienas Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojas turi savo virtualias “auditorijas” (kursus).  Jose dėstytojai pateikia studijų informaciją, studijų medžiagą, nuorodas į įvairius internetinius šaltinius, tarpinių ir baigiamųjų atsiskaitymų užduotis ir kitą studijoms reikalingą ir naudingą informaciją.

„Moodle“ pateikiama mokomoji medžiaga gali būti ne tik  tekstinio, tačiau ir vaizdinio ar garsinio formato, o pateikiamos atsiskaitymų užduotys – įvairaus tipo: testas, tekstas, rašomas prisijungus on-line, viešosios kalbos pranešimas, gali  būti prašoma atsiųsti savo kompiuteryje jau parengtą failą.

Studijuojant, įmanomos įvairaus pobūdžio konsultacijos ar diskusijos. Šiam tikslui naudojamos tiesioginio nuotolinio kontakto priemonės (vaizdo konferencija, pokalbio įrankis ar pan.)arba netiesioginio kontakto priemonės (diskusijų forumai).

Mokymosi procesuose naudojamasi tokiomis virtualiomis aplinkomis kaip:

  • emokymas.slk.lt;
  • app.slk.lt;
  • Adobe Connect;
  • Office365;

Alt
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ APLINKA
Alt
BIBLIOTEKA
Alt
KINO KLUBAS
Alt
KOMPIUTERIŲ ARCHITEKTŪROS LABORATORIJA
Alt
APPLE KLASĖ
Alt
GARSO ĮRAŠŲ STUDIJA
Alt
MULTIMEDIJOS LABORATORIJA
Alt
KOMPIUTERIŲ TINKLŲ LABORATORIJA
Alt
FOTO-VIDEO STUDIJA
Alt
STUDENTŲ PORTFOLIO
Alt
RENGINIŲ FOJĖ
Alt
KAVINĖ „KOLEGOS“