Verslo atstovų ir dėstytojų tarptautinės kūrybinės dirbtuvės Rezeknės technologijų akademijoje: sėkmingas projekto „SalesLabs“ (LLI 184) startas trečiajame periode | Šiaurės Lietuvos kolegija

Verslo atstovų ir dėstytojų tarptautinės kūrybinės dirbtuvės Rezeknės technologijų akademijoje: sėkmingas projekto „SalesLabs“ (LLI 184) startas trečiajame periode

2018-09-26

2018 m. rugsėjo 20-21 d. įvyko pirmosios kūrybinės dirbtuvės, kuriose verslo atstovai iš Rezeknės (Latvijos) ir Šiaulių regionų, kartu su Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojais aptarė bendradarbiavimo, integruojant į studijas verslo įmonių veiklos problemas, galimybes. 2018-2019 m. m. Rudens semestre probleminis mokymas taikomas penkių Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams dėstomų dalykų studijose: Tinklapių kūrimo pagrindai, Tarptautinio verslo vadyba, Elektroninis verslas, Kompiuterinė grafika, Duomenų bazės ir informacinės sistemos.
Renginio pradžioje prisistatė Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai. Jie apibūdino savo pedagoginę ir praktinę patirtį, apžvelgė dėstomų dalykų turinį bei pagrindines tematikas, akcentavo probleminio mokymo metodo taikymo galimybes jų dėstomo dalyko studijose. Vėliau prisistatė Lietuvos ir Latvijos verslo atstovai, kurie trumpai apibūdino verslo įmonės veiklą ir tikslinę rinką, pristatė pagrindines verslo įmonės veiklos problemas. Renginyje sudarytos galimybės kiekvienam dėstytojui pabendrauti su verslo įmonių, kurių veiklos problemos galėtų būti įtrauktos į dėstomo dalyko studijas, atstovais. Diskutuota apie verslo įmonės galimos užduoties turinį bei pobūdį, aptartos tolesnio bendradarbiavimo kryptys.
Jungtinėse tarptautinėse verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse realizuotas bendradarbiavimas abipus sienos, t.y. skirtingų šalių (Latvijos ir Lietuvos) verslo atstovai ir dėstytojai dalinosi savo veiklos patirtimi, numatė verslo partnerystės bei įvairiapusių mainų galimybes, vykdant projekto veiklas, susijusias su probleminio mokymo taikymu. Užtikrintas siekiamas rezultatas, susitarta, dėl konkretaus bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių tikslinių dalyvių grupių (dėstytojų ir verslo atstovų). Pavyzdžiui, vienos iš Rezeknėje veikiančių verslo įmonių veiklos problemą nuspręsta integruoti į dalyko Tarptautinio verslo vadyba studijas.
Verslo atstovams pristatant jų įmonių veiklos problemas paaiškėjo, kad daugiausia spręstinų klausimų ir abejonių kyla elektroninės komunikacijos, skaitmeninės rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių veiklos iššūkiai kaip paklausos plėtra, naujų rinkų paieška lokaliu ir globaliu lygmenimis, efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas, siekiant tinkamo verslo įmonės prekės ar paslaugos pozicionavimo ir rinkodaros strategijos realizavimo.
Kitas dėstytojų ir verslo atstovų bendradarbiavimo etapas – antrosios šių tikslinių projekto dalyvių grupių partnerystę plėtojančios kūrybinės dirbtuvės – įvyks Šiauliuose, Šiaurės Lietuvos kolegijoje 2018 m. spalio 25-26 d.