Tarptautinė studentų diena Šiaurės Lietuvos kolegijoje | Šiaurės Lietuvos kolegija

Tarptautinė studentų diena Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2017-11-20

Lapkričio 17-18 d. Kolegijoje žaismingai atšvęsta Tarptautinė studentų diena. Kolegijos administracija studentams parengė staigmeną - Akademinį laimės ratą. Sukdami šį ratą studentai turėjo galimybę išbandyti savo laimę, galėjo pretenduoti ir laimėti įvairius su studijomis susijusius nematerialius prizus (lengvatas ar privilegijas). Laimėjimų prizinį fondą taip pat sudarė Kolegijos suvenyrai, kvietimai pasinaudoti Bendruomeniniuose šeimos namuose Pietiniame rajone teikiamomis paslaugomis (pvz. psichologo konsultacija), dalyvauti organizuojamuose seminaruose. Akademinius „burtus“ išbandė dauguma ištęstinių studijų studentų, kurie ypač entuziastingai reagavo į laimėjimus.
Džiaugiamės, kad Kolegijos akademinėje bendruomenėje nestokojama kūrybiškumo ir netradicinių idėjų, noriai įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, organizuojami renginiai, siekiant Kolegijoje sukurti kuo daugiau įsimintinų ir smagių akimirkų.