Susitikimas su potencialiu projekto partneriu – Kolegijoje rengiama paraiška pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą | Šiaurės Lietuvos kolegija

Susitikimas su potencialiu projekto partneriu – Kolegijoje rengiama paraiška pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą

2018-03-09

Viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai 2018 m. kovo 8 d. susitiko su potencialiu projekto Lithuania-Russia CBC 2014-2020 Co-financed by the European Union partneriu, veikiančiu Kaliningrado srityje. Į Kolegijoje vykusį dalykinį susitikimą buvo atvykę du autonominės nekomercinės organizacijos – АНО «Центр жилищного просвещения» – atstovai: S.V. Nesterovas (projekto paraiškos rengimo koordinatorius) ir A.V. Nesterova (projektų rengimo specialistė finansų valdymo klausimais).

Susitikimo metu aptarti pagrindiniai projekto paraiškos rengimo klausimai, numatytas tolesnės partnerystės projekte pobūdis ir turinys.

Kolegija rengia paraišką pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Pasirinktas teminis tikslas – Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu. Rengiama projekto paraiška atitinka Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas BPS regione gerinant sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų rėmimas prioritetą.


Alt

Alt