Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovų vizitas Kolegijoje | Šiaurės Lietuvos kolegija

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovų vizitas Kolegijoje

2017-12-06

2017 m. gruodžio 5 dieną (antradienį) Šiaurės Lietuvos kolegijoje lankėsi SKVC atstovai, kurie susitiko su Kolegijos administracija ir studentais, susipažino su Kolegijos materialine baze, studijose naudojama technine įranga bei kitais ištekliais. Kolegijoje vizitavo šie SKVC darbuotojai: Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė, Studijų vertinimo skyriaus vedėjas Almantas Šerpatauskas, Vyriausioji specialistė (teisininkė) Julija Kovalenko, Projekto veiklų vykdytoja Kornelija Bukantaitė. SKVC specialistų vizitas organizuotas vadovaujantis 2017 m. liepos 21 d. SKVC rašte Nr. S-2681 „Dėl baigiamų vykdyti studijų programų kokybės stebėsenos“ numatyta Kolegijos atskaitomybe.

Alt
 
Alt