SKVC specialistų vizitas | Šiaurės Lietuvos kolegija

SKVC specialistų vizitas

2017-11-28

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 5 d. (antradienį)  Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyks Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) specialistų vizitas, kurio metu bus vertinamos Kolegijoje vykdomos studijos ir su studijomis susijusi veikla, aptarta Kolegijos pateikta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita. 

Vizitas organizuojamas pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Kolegijos atžvilgiu nustatytą atskaitomybę, kurios pagrindinės formos ir teiktinos informacijos turinys apibrėžtas 2017 m. liepos 21 d. SKVC rašte Nr. S-2681 „Dėl baigiamų vykdyti studijų programų kokybės stebėsenos“.

Planuojama į Kolegiją atvyksiančių SKVC specialistų sudėtis:

  • Rasa Penkauskienė, Institucinio vertinimo skyriaus vedėja;
  • Almantas Šerpatauskas, Studijų vertinimo skyriaus vedėjas;
  • Aušra Leskauskaitė, vyriausioji specialistė, laikinai einanti studijų vertinimo skyriaus pavaduotojo pareigas;
  • Kornelija Bukantaitė, projekto veiklų vykdytoja. 

SKVC specialistų vizito darbotvarkė:

·       10-11 val. susitikimas su Kolegijos administracija;

·       11-12 val. susitikimas su Kolegijos studentais;

·       Nuo 12 val. Kolegijos patalpų apžiūrėjimas (susipažinimas su Kolegijos materialine baze bei materialiniais ištekliais).