Sėkmingai prasidėję Projekto SalesLabs mokymai buvo tęsiami Rezeknėje | Šiaurės Lietuvos kolegija

Sėkmingai prasidėję Projekto SalesLabs mokymai buvo tęsiami Rezeknėje

2017-12-18

Gruodžio 13-14 dienomis Rezeknės aukštojoje technikos mokykloje įvyko antroji jungtinių mokymų, skirtų probleminio mokymosi metodo (PBL) taikymo atnaujinant studijų dalykus, dalis. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) toliau gilinosi į probleminio mokymosi taikymo galimybes studijų procese. Antroji mokymų dalis buvo skirta praktiniams PBL įgyvendinimo žingsniams įsisavinti: dėstytojai mokėsi, kaip keisti dalyko kortelės turinį, kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius, aprašyti su probleminiu mokymusi susietas dalyko užduotis, kaip adaptuoti dalyko turinį ir atsiskaitymo metodus. Pasibaigus mokymams studijų dalykus atnaujinantys dėstytojai su mokymų lektorėmis doc. dr. Jūrate Valuckiene ir doc.dr Lina Milteniene turės galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu. 

PBL jungtiniai seminarai – tai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. Pabaigus šia veiklą prasidės atnaujintų studijų dalykų įgyvendinimas abiejose aukštosiose mokyklose.