Rezultatyvus projekto „Saleslabs for employability competencies development“ (LLI 184) finišas | Šiaurės Lietuvos kolegija

Rezultatyvus projekto „Saleslabs for employability competencies development“ (LLI 184) finišas

2019-07-09

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Rezeknės technologijų akademija įgyvendino Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abibus sienos programos 2014-2020 Interreg V-A „SalesLabs for employability competencies development/SalesLabs No: LLI-184 („Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“) projektą, kurį finansavo Europos regioninės plėtros fondas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-07-01 – 2019-06-30.
Įgyvendinant projektą 2019 m. vasario 12 d. startavo Šiaurės Lietuvos kolegijos organizuojami mokymai „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“. Mokymų tikslas – tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius. Pagal parengtą Mokymosi visą gyvenimą programą (Life-Long Learning - LLP) buvo apmokyti 40 asmenų: 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono. Programa skatinama jaunimo verslumo kultūra ir iniciatyvos, ugdomas verslumas, formuojami ir tobulinami verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžiai, lavinamas kritinis ir analitinis mąstymas, ugdomas kūrybiškumas. Į mokymus integruoti tarptautinio verslo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo aspektai. Mokymų programos turinys apima naujo produkto (prekės, paslaugos) kūrimo, komercializacijos bei pardavimo aspektus. Programa orientuota į marketingo, rėmimo ir reklamos, verslo komunikacijų ir etikos, viešųjų ryšių, pardavimų valdymo, projektų valdymo, elektroninio verslo, tarptautinio verslo žinių ir gebėjimų tobulinimą. Programa sudaryta panaudojus 20 pagal probleminio mokymo metodą atnaujintų studijų dalykų medžiaga ir šių dalykų dėstymo, taikant probleminio mokymo metodą, gerąja patirtimi. Tęstinis mokymų „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“ ciklas apėmė teorinius ir praktinius užsiėmimus, tarptautines kūrybines dirbtuves.

Plačiau...