Rezeknėje vykusiose tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų sprendimus | Šiaurės Lietuvos kolegija

Rezeknėje vykusiose tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų sprendimus

2018-05-19

Pagal projektą „SalesLabs“ (LLI 184) 2018 m. gegužės 17-18 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyko paskutinės antrojo periodo kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 24 Šiaurės Lietuvos kolegijos akademinės bendruomenės nariai – 4 probleminio mokymo ekspertai, dėstytojai, ir 20 studentų, kurie 2017-2018m.m. Pavasario semestre studijavo vieną ar kelis iš šių dalykų: „Pardavimų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Verslo komunikacijos ir etika: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Kokybės vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Projektų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Rinkodara: problemų sprendimu grįstas mokymas“. Studentai minėtus dalykus studijavo pagal atnaujintą dalyko programą, atitinkančią probleminio mokymo reikalavimus, ir 50-55 proc. koreguotą studijų dalyko turinį.
Renginyje penkios Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų komandos pristatė dalykų, kurių studijose taikytas probleminio mokymo metodas, pagrindinius rezultatus – Šiaulių mieste veikiančių verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų galimus sprendimus. Kolegijos studentai ne tik pristatė siūlomas verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų sprendimų kryptis, bet ir kartu su Rezeknės technologijų akademijos atstovais dalyvavo diskusijose apie jų pagrįstumą bei realizavimo galimybes.
Pastebima, kad Šiaulių mieste veikiančių verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemas, kurios buvo integruotos į 2017-2018m.m. Pavasario semestre dėstytų dalykų studijas, pristatė patys verslo atstovai, dalyvavę semestro pradžioje vykusiose verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse. Jose buvo užmegzti mokslo ir verslo ryšiai, plėtojamas verslo atstovų ir dėstytojų, probleminio mokymo ekspertų, bendradarbiavimas, galiausiai priimti sprendimai dėl tam tikros verslo organizacijos veiklos problemų integravimo į konkretaus dalyko studijas.
Dalyko „Pardavimų valdymas“ (ekspertė Cibulskienė) studentai nagrinėjo ir pristatė kaimo turizmo sodybos „Ąžuolų slėnis“ veiklos problemų sprendimo galimybes. Studentų komanda, kuri studijavo dalyką „Verslo komunikacijos ir etika“ (ekspertė Evandželina Petukienė), 2017-2018m.m. Pavasario semestro eigoje nagrinėjo Etaplius.lt (VšĮ „Šiauliai plius“) veiklos problematiką, o šiame baigiamajame renginyje pristatė rekomendacijas dėl minėtos organizacijos veiklos problemų sprendimo. Dalyko „Kokybės vadyba“ (ekspertė Lina Šneideraitienė) studijos buvo orientuotos į UAB „Cinkelis“ veiklos problemų sprendimų paiešką, o kūrybinėse dirbtuvėse buvo pristatyti konkretūs studentų siūlymai, siekiant įvardintų problemų efektyvaus sprendimo. Į dalyko „Projektų valdymas“ studijas (ekspertė Aina Būdvytytė) buvo integruotos UAB „Remjasta“ veiklos problemos, kurių sprendimo alternatyvas Kolegijos studentai viešai pristatė ir savo siūlymus argumentavo Rezeknėje vykusiame renginyje. Studijų ir praktikos integracija dalyko „Rinkodara“ studijose (ekspertė Milda Damkuvienė), taikant problemų sprendimu grįstą mokymą, realizuota gilinantis į mažosios bendrijos „Sorela“ (sumuštinių baro „Gimme“) veiklos problemas, o šiose tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė komandinį kūrybinį darbą – konkrečius šiai verslo įmonei siūlomus veiklos problemų sprendimus.