REZEKNĖJE VYKUSIOSE PASKUTINĖSE 2018-2019 M.M. RUDENS SEMESTRO KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE DEMONSTRUOTI PROBLEMINIO MOKYMO REZULTATAI | Šiaurės Lietuvos kolegija

REZEKNĖJE VYKUSIOSE PASKUTINĖSE 2018-2019 M.M. RUDENS SEMESTRO KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE DEMONSTRUOTI PROBLEMINIO MOKYMO REZULTATAI

2018-12-21

2018 m. gruodžio 19-20 dienomis Rezeknės technologijų akademijoje įvyko paskutiniosios V-A 2014-2020 projekto “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės trečiajame projekto įgyvendinimo periode. Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės vykdytos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis.
Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė siūlomus verslo įmonių veiklos problemų sprendimus. Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai demonstravo probleminio mokymo rezultatus, kurie pasiekti 2018-2019 m. m. Rudens semestre studijuojant dalykus Kompiuterinė grafika, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Tinklapių kūrimo pagrindai, Tarptautinio verslo vadyba ir Elektroninis verslas. Studentai pateikė verslo įmonių UAB „Transmylis“, UAB „Krisginta“, „Mama+“, UAB „Para“ (visos šios įmonės veikia Šiaulių regione) ir Latvijoje veikiančios įmonės „Gravtex“ veiklos problemų sprendimo rekomendacijas ir siūlymus. Rezeknės technologijų akademijos studentai savo pristatymuose demonstravo Latvijos verslo įmonėms siūlomus veiklos problemų sprendimo būdus. Viena latvių studentų komanda studijose nagrinėjo ir per finalinius „workšopus“ pristatė Lietuvoje veikiančios įmonės „Mama+“ veiklos problemos sprendimo galimybes, pateikė ir pagrindė konkrečius siūlymus, kaip galima būtų pagerinti šios įmonės įvaizdį socialiniuose tinkluose, siekiant geresnių prekybinės veiklos rezultatų.
Trečiojo periodo baigiamajame renginyje dalyvavo ir verslo atstovai, kurie turėjo galimybę tiesiogiai išklausyti jų įmonėms siūlomas veiklos gerinimo kryptis, orientuojantis į tam tikrų problemų sprendimą, pateikti klausimus studentų komandoms. Dauguma verslo atstovų palankiai įvertino studentų atliktas užduotis – siūlomas verslo įmonės veiklos problemos sprendimo kryptis ir patvirtino, kad tobulindami bei plėtodami veiklą atsižvelgs į studentų rekomendacijas.