PROJEKTO PABAIGĄ VAINIKAVO FORUMAS „KOVOK SU KORUPCIJA, KOL JAUNAS“ | Šiaurės Lietuvos kolegija

PROJEKTO PABAIGĄ VAINIKAVO FORUMAS „KOVOK SU KORUPCIJA, KOL JAUNAS“

2020-02-24

2020 m. vasario 11 d. viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, įgyvendindama projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ (Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017), organizavo forumą „Kovok su korupcija, kol jaunas“. Šis forumas – tai baigiamasis projekto renginys, kuriame buvo apibendrintos antikorupcijos srities žinios, apžvelgti pagrindiniai projekto rezultatai, jaunimas buvo paskatintas įsitraukti į dialogą apie iniciatyvas kuriant skaidrią ir atsakingą visuomenę.
Forume dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių (jaunimas, savanoriai, partnerinių NVO atstovai). Forumas organizuotas Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje, kurios moksleiviai taip pat dalyvavo projekto veiklose.
Forumą moderavo Eglė Naimavičienė, šio projekto mokymų-kūrybinių dirbtuvių lektorė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytoja, teatro studijos „Antraip“ vadovė.
Įžanginį sveikinimo žodį tarė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos atstovė Mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogė Gintarė Kulbeckienė, kuri renginio organizatoriams teikė geranorišką pagalbą ir tiesiogiai prisidėjo prie forumo kokybės.
Forumo pranešimų sesiją pradėjo dr. Rita Toleikienė, šio projekto tyrėja, mokymų-kūrybinių dirbtuvių lektorė, mokslininkė, tyrėja, kuri kartu su forumą moderavusia ir projekte mokymų-kūrybinių lektore dirbusia Egle Naimavičiene perskaitė renginio dalyvius įtraukiantį pranešimą „Korupcija - pavojus, pagautas - ne kaubojus". Forumo dalyviai buvo skatinami išsakyti savo nuomonę korupcijos (antikorupcijos) tematika. Pasitelkus interaktyvius įrankius suorganizuota mini apkausa, kurios atsakymai buvo sugretinti su projekte atlikto didelės apimties tyrimo rezultatais. Pasidžiaugta, kad dauguma jaunimo atstovų (tiek Šiaulių apskrities jaunuomenė, tiek šio renginio auditorija) nepalankiai vertina korupcijos reiškinį, daugeliu atvejų tinkamai identifikuoja korupcines rizikas, atpažįsta korupcinę elgseną, žino tinkamo reagavimo korupcinėje situacijoje būdus ir optimalius sprendimo būdus. Kitą aktualų pranešimą „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Kodėl verta būti sąžiningu?“ skaitė ir jaunimą diskutuoti kvietė Rita Šikšnienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė. Pranešime buvo pateikti naujausi antikorupcinės veiklos pavyzdžiai, apžvelgtos antikorupcinių priemonių taikymo gerosios patirtys, pristatyti informacijos apie galimą korupciją teikimo būdai ir kanalai – jaunimas ir kiti visuomenės nariai paskatinti nebūti abejingais, aktyviai spręsti su korupcija susijusias problemas.Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ komandos narė, projektų koordinatorė Indrė Baubonytė forume pasisakė tema „Ką jaunas žmogus gali padaryti prieš korupciją rinkimuose?“, įtaigiai pasidalindama savo asmenine patirtimi ir kviesdama jaunimą prisijungti prie šios organizacijos savanorių. Pranešėja akcentavo, kad jaunimo dalyvavimas visuomenei naudingose veiklose labai praturtina gyvenimišką patirtį ir yra visapusiškai naudingas asmenybės augimui. Jaunimo lyderis Vaidas Rusys savo pranešime aktualizavo politinę korupciją, akcentuodamas, kad ji indikuoja pilietinės visuomenės trūkūmą. Šis jaunimo organizacijos vadovas bei visuomenininkas pabrėžė itin svarbų nevyriausybinių organizacijų vaidmenį skatinant jaunimo ir kitų visuomenės narių pilietiškumą ir plėtojant įvairias socialines iniciatyvas. Toliau sekė vienas iš renginio akcentų – memorandumo paviešinimas ir pasirašymo inicijavimas. Memorandumą, kuriame įtvirtintas jį pasirašiusio asmens įsipareigojimas aktyviai ir atsakingai dalyvauti antikorupciniame judėjime, pasirašė dauguma forume dalyvavusių jaunimo atstovų. Inicijavus bei tęsiant memorandumo pasirašymą diskusijos antikorupcijos tematika persikėlė prie užkandžių „Pagal jaunimą“. Po jų su jaunimo bendravo ir įdomų pranešimą „Dalyvaujamasis biudžetas: kas tai yra ir nuo ko pradėti?“ skaitė viešosios įstaigos "Transparency International" Lietuvos skyrius, Iniciatyvų koordinatorė Deimantė Žemgulytė. Dauguma šios pranešėjos įžvalgų buvo ypač aktualios jaunimui, nes jos gali būti tiesiogiai pritaikytos ugdymo įstaigose siekiant aktyvesnio moksleivių įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir didesnio valdymo procesų skaidrumo. Galiausiai renginio vedimo funkcija perduota Gabrieliui Liaudanskui (Svarui), hip hop grupės G@G Sindikatas įkūrėjui ir lyderiui, hiphopo pradininkui Lietuvoje. Svaro įžvalgos ir moderuojama diskusija antikorupcine tematika „Pasirink teisingą poziciją“ sulaukė itin didelio susidomėjimo. Forumo svečias pasidalino savo gyvenimo istorijomis, taikliomis ir jaunimui ypač vertingomis patirtimis bei pavyzdžiais, provokavo diskusijas, skatino renginio dalyvius būti aktyviais, sąmoningais, siekti teigiamų pokyčių ir nebijoti pilietiškai teisingų iššūkių. Dauguma renginio dalyvių pritarimo poziciją ir simpatijas šiam aktyviam socialinio ir švietimo judėjimų dalyviui (Svarui) išreiškė rikiuodamiesi į norinčiųjų nusifotografuoti su juo (pasidaryti asmenukę) eilę. Forumo organiztoriai neabejoja, kad Svaro įkvepiančios istorijos kai kuriuos forume dalyvavusius jaunus asmenis paskatins aktyviau įsijungti į antikorupcinį judėjimą, kitas pilietines iniciatyvas, taps atspirties tašku siekiant pozityvių asmenybės pokyčių.
Forumo pabaigoje organizuotas projekte sukurtų socialinių reklamų vertinimas, balsavimo būdu išrinkti geriausi reklaminiai plakatai. Taip pat visiems forumo pranešėjams ir talkinusiems savanoriams įteiktos padėkos. Forumo įspūdžiai buvo apibendrinti interaktyviai – renginio dalyviai, pasitelkdami „Mentimeter“ programą, galėjo išsakyti savo nuomonę apie renginį, perteikti savo įspūdžius. Šios interaktyvios refleksijos rezultatai patvirtino, kad forumas buvo naudingas, įdomus ir aktualus, jaunimo atstovams ypač patiko Gabrieliaus Liaudansko (Svaro) išsakytos mintys bei įžvalgos.

Projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“ viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendino kartu su dviem partneriais: Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru. Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono 16-29 metų jaunimo nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos rizikas politinės veiklos ir teisėkūros bei sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse ir keičiant jų nuostatas bei elgseną korupcinėse situacijose. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Apie forumą „Kovok su korupcija, kol jaunas“ sukurtas TV reportažas, kurį galima rasti: https://www.youtube.com/watch?v=6SU5LxaRsy8