Pradėtas įgyvendinti projektas „Kraujotakos sistemos ligų antrinė prevencija Šiaulių apskrityje: sveikesnės visuomenės link“ | Šiaurės Lietuvos kolegija

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kraujotakos sistemos ligų antrinė prevencija Šiaulių apskrityje: sveikesnės visuomenės link“

2019-10-07
Alt

VšĮ “Šiaurės Lietuvos kolegija” pradėjo įgyvendinti projektą „Kraujotakos sistemos ligų antrinė prevencija Šiaulių apskrityje: sveikesnės visuomenės link“ (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-04-0005). Projekto tikslas – teikti informaciją kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos srityje Šiaulių apskrities tikslinių teritorijų savivaldybių gyventojams (Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Radviliškio), didinant jų sveikatos raštingumą ir gerinant gyvenimo kokybę. Projekto tikslinė grupė - 2000 Šiaulių apskrities tikslinių teritorijų savivaldybių (Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų) gyventojų, turinčių kraujotakos sistemos problemų, patiriančių šios rūšies sveikatos negalavimų ar sergančių kraujotakos sistemos ligomis. Numatoma, kad 1001 ar daugiau asmenų bus iš šių rajonų kaimo vietovių. Tikslinės grupės teritorinė struktūra – po 500 asmenų iš kiekvieno rajono: Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio (vidutiniškai po 250 asmenų kiekviename rajone gyvenančių kaimo vietovėse).
Įgyvendinant projektą bus įsigytas portatyvus kūno sudėties analizatorius (toliau – Analizatoriaus). Bus vykdomi informaciniai ir praktiniai mokymai „Kraujotakos sistemos revizija – laiku atpažink, reaguok, valdyk“ (8 val.), apimantys tikslinei grupei aktualias temas, atitinkančias strateginių sveikatos gerinimo dokumentų turinį. Mokymuose bus naudojami patyriminio, reflektyvaus mokymo elementai, taikomas atvejo analizės metodas, demonstracinis mokymas. Mokymuose naudojant Analizatorių bus įvertinta visų mokymų dalyvių kraujotakos sistemos ligų rizika ar progresavimas. Tokio tyrimo integravimas į mokymus užtikrins didesnį teikiamos informacijos įtaigumą ir mokymų veiksmingumą. Siekiant užtikrinti kuo tolygesnį ir kaimo vietoves siekiantį kraujotakos sistemos ligų antrinės prevencijos veiksmų vykdymą, į mokymų veiklą bus tiesiogiai įtraukti ir įdarbinti vietiniai mokymų koordinatoriai (seniūnijų, bendruomenių, organizacijų lyderiai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai), kurie savo aplinkoje vykdys mokymų dalyvių pritraukimą bei mokymų grupių formavimą. Mokymai tiesiogiai prisidės prie Šiaulių apskrities tikslinių teritorijų savivaldybių gyventojų ilgaamžiškumo didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. balandžio 11 d. – 2021 m. balandžio mėn. Projektas vykdomas pagal ES fondų investicijų programos įgyvendinimo priemonę ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje".
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Alt