PRADĖTAS ĮGYVENDINTI NAUJAS PROJEKTAS „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ | Šiaurės Lietuvos kolegija

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI NAUJAS PROJEKTAS „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“

2019-09-23

2019 m. viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kartu su partnerinėmis organizacijomis pradėjo įgyvendinti projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015). Projekto tikslas – didinti Šiaulių apskrities NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę stiprinant institucinius gebėjimus sprendimų priėmimo procese. Projekto tikslinė grupė – Šiaulių apskrities NVO atstovai.
Projekto pareiškėjas – Šiaurės Lietuvos kolegija. Projekto partneriai: asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir organizacija "Lieporių bendruomenės centras".
Projekte dalyvaujančių NVO instituciniai gebėjimai bus stiprinami:
• Atliekant kokybinį tyrimą (interviu ir focus grupės su NVO atstovais ir ekspertais), kuris leis nustatyti NVO dalyvavimo viešajame valdyme (ne) aktyvumo veiksnius, viešojo valdymo institucijų ekspertų patirtis, dalyvaujant sprendimų priėmimo procese, įvertinti projekto metu įgyvendintų priemonių veiksmingumą;
• Vykdant mokymus ir tarptautines stažuotes Ispanijoje ir Nyderlanduose. Šios veiklos leis sustiprinti NVO narių pasiūlymų viešojo valdymo klausimais rengimo ir teikimo, naudojant advokacijos metodą, gebėjimus.
• Rengiant ir teikiant pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų. Projekte dalyvaujančios NVO rengs ir teiks pasiūlymus iš viešojo valdymo politikos sričių "Mokslas ir švietimas", "Jaunimas", "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra", kuriose NVO turi didžiausią veiklos ir siūlymų rengimo patirtį. Vienas pasiūlymas iš projekte prioritetinės srities "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra", kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas, visų projekte dalyvaujančių NVO bus rengiamas bendrai.
Įgyvendinus projekto veiklas NVO aktyviau įsijungs į sprendimo priėmimo procesus ir gebės rengti kokybiškus pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų priėmimo.
Projektas vykdomas pagal 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Projektas finansuojama ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019-07-26 iki 2022-07-26.

Alt