Pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai | Šiaurės Lietuvos kolegija

Pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai

2017-11-21
Alt

Lapkričio 14-15 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) dvi dienas mokėsi, kaip taikant pasaulyje pripažintą probleminio mokymosi metodą (PBL) atnaujinti studijų dalykus ir praktiškai taikyti šį metodą studijų procese. Mokymus vedė dvi aukštosios mokyklos didaktikos ir probleminio mokymo ekspertės doc. dr. Jūratė Valuckienė ir doc. dr. Lina Miltenienė. Šių mokymų tikslas -  pristatyti PBL sampratą ir taikymo praktikas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose, probleminio mokymosi proceso organizavimą, dėstytojo vaidmenį ir vertinimo kriterijus. Mokymai sujungė skirtingas patirtis turinčius dėstytojus ir ekspertus: vieni dar nėra praktiškai taikę probleminio mokymosi metodo, kiti jau turi tokios praktinės patirties. Dirbdami individualiai ir grupėse mokymų dalyviai ne tik kėlė jiems rūpimus probleminius klausimus, susijusius su metodo įgyvendinimu, bet ir turėjo galimybę keistis didaktine ir tarpkultūrine patirtimi. Jungtinė Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir ekspertų komanda išsiskyrė neilgam, atlikę mokymų ekspertų užduotus namų darbus gruodžio mėnesį jie susitiks antrojoje mokymų dalyje Rezeknėje.

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaurės Lietuvos kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

Šį projektą finansuoja Europos sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.