PAGAL PROJEKTĄ „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ KOLEGIJOJE ORGANIZUOTA MOKYMŲ SESIJA | Šiaurės Lietuvos kolegija

PAGAL PROJEKTĄ „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ KOLEGIJOJE ORGANIZUOTA MOKYMŲ SESIJA

2020-02-20
Alt

2020 m. vasario 10-14 d. pagal Erasmus+ projektą „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435) viešojoje įstaigoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko antroji suaugusiųjų ugdymo specialistų mokymų sesija, kurioje verslumo ugdymo kompetencijas tobulino 3 skirtingose šalyse veikiančių organizacijų atstovai: projekto pareiškėjo iš Latvijos (Kuržemės regiono planavimo administracija) ir projekto partnerių iš Lietuvos (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“) bei Makedonijos (asociacija „Zetva na znaenje“).

Šioje mokymų sesijoje projekto dalyviai toliau gilino žinias apie susugusiųjų ir kitų šeimos narių antreprenerystės ugdyme taikytinas technikas, didaktikas, metodikas, instrumentus, galimus kūrybinius sprendimus, jo populiarinimo galimybes. Mokymuose gilintasi į suaugusiųjų verslumo ugdymo aktualijas ir problematiką kiekvienoje šalyje (Lietuvoje, Latvijoje, Makedonijoje). Mokymuose taip pat pristatyta Lietuvoje veikianti švietimo sistema, suaugusiųjų ugdymo vieta šioje sistemoje, suaugusiųjų mokymo organizavimo ypatumai ir per pastarąjį dešimtmetį įvykę esminiai pokyčiai. Akcentuota visą gyvenimą trunkančio mokymo svarba, jo realizavimo būdai ir formos, apžvelgtos dažniausiai Lietuvoje naudojamos neformalaus mokymo bei šios srities kompetencijų tobulinimo alternatyvos.

Edukacinė veikla bei kūrybinės dirbtuvės (workšopai) vyko ne tik Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Mokymų dalyviams organizuoti išvykstamieji vizitai į bendradarbystės centrą „Spiečius“, kelias Šiaulių miesto mokymo įstaigas, kurios aktyviai veikia suaugusųjų verslumo ugdymo srityje (ŠPRC Prekybos ir verslo skyrius, ŠPRC Buitinių paslaugų skyrius, Šiaulių universitetas). Lankytasi keliose sėkmingai veikiančiose bei vertingą patirtį turinčiose verslo įmonėse (UAB „Baltik Vairas“, UAB „Valerijonas“), kitose organizacijose. Mokymų sesijoje organizuoti dalyvius įtraukiantys, demonstraciniai, edukaciniai, kūrybiniai, praktiniai užsiėmimai, pagal projekto temą aktualios diskusijos.

Apibendrinančios mokymų dalyvių refleksijos leidžia teigti, kad Šiauliuose vykę mokymai buvo naudingi, jie efektyviai prisidėjo prie suaugusiųjų edukologų kompetencijų tobulinimo. Taip pat mokymų dalyviai pasidalijo savo asmenine sukaupta gerąja patirtimi apie antreprenerystės ugdymą, plėtojo projekte užsimezgusį bendradarbiavimą.

Trečioji (paskutinė) suaugusiųjų ugdymo specialistų mokymų sesija vyks Makedonijoje 2020 m. kovo mėn. pabaigoje-balandžio mėn. pradžioje. Mokymų veiklas, orientuojantis į verslumo šeimose ugdymą bei suaugusiųjų ugdymo specialistų žinių ir gebėjimų tobulinimą, organizuos vienas iš projekto partnerių – Makedonijoje veikianti asociacija „Zetva na znaenje“.