Naudingų studijų realizacija taikant probleminio mokymo metodą: tarptautinės studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės | Šiaurės Lietuvos kolegija

Naudingų studijų realizacija taikant probleminio mokymo metodą: tarptautinės studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės

2018-11-26

Naudingų studijų realizacija taikant probleminio mokymo metodą: tarptautinės studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės 2018 m. lapkričio 29-30 dienomis vyks pirmosios V-A 2014-2020 projekto “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės trečiajame periode. Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatys sprendžiamas verslo problemas, keisis patirtimi, diskutuos tarpusavyje, konsultuosis su savo ir partnerinės mokymo įstaigos dėstytojais. Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės numatytos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis. Septynios Kolegijos studentų komandos, 2018-2019 m. m. Rudens semestre studijuojančios dalykus Kompiuterinė grafika, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Tinklapių kūrimo pagrindai, Tarptautinio verslo vadyba ir Elektroninis verslas, pristatys pasirinktų verslo įmonių veiklos problemas, teiks siūlymus, kaip jas kūrybiškai spręsti. Pažymėtina, kad Kolegijos studentai, studijuojantys dalyką Tarptautinio verslo vadyba, pasirinko gilintis ir spręsti Latvijoje veikiančios įmonės „Gravtex“ veiklos problemas. Kitos Kolegijos studentų komandos iki 2018 m. gruodžio pabaigos spręs Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių veiklos problemas ir, tikimasi, prisidės prie UAB „Transmylis“, UAB „Krisginta“, Mama+, UAB „Para“ veiklos tobulinimo. Rezeknės technologijų akademijos studentai šešiose prezentacijose demonstruos siūlomus verslo įmonių veiklos problemų sprendimo būdus, taikydami dalykų Projektų vadyba, Programavimo inžinerija, Tekstilės dizainas studijose ir Robotikos praktikoje įgytas žinias ir gebėjimus.