Kolegijos studentų išvykstamoji paskaita į Šiaulių miesto tarybos posėdį | Šiaurės Lietuvos kolegija

Kolegijos studentų išvykstamoji paskaita į Šiaulių miesto tarybos posėdį

2017-12-11

2017 m. gruodžio 7 d. Šiaurės Lietuvos kolegijos Teisės studijų programos studentai dalyvavo Šiaulių miesto tarybos posėdyje. Išvykstamąją paskaitą inicijavo dėstytoja Eglė Šimkevičienė. Išvykstamosios paskaitos turinys derintas su studijų dalyku Viešojo administravimo teisiniai pagrindai. Studentams buvo sudarytos galimybės pamatyti, kaip organizuojamas Tarybos posėdis - stebėti posėdžio eigą, darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimą. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis pradėtas naujo nario priesaika. Posėdžiauti rinkęsi miesto Tarybos nariai visus 16 darbotvarkėje numatytų klausimų priėmė greitai ir kone vienbalsiai, be didesnių ar aštresnių diskusijų.
Kolegijoje stengiamasi studentams pasiūlyti kuo daugiau įdomių ir praktiniu požiūriu naudingų išvykstamųjų paskaitų. Išvykstamosiose paskaitose studentai noriai dalyvauja ir pripažįsta, kad tokios paskaitos veiksmingai prisideda prie jų profesinei veiklai reikalingų kompetencijų tobulinimo.