Kolegijoje įvyko pirmasis projekto „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ administracijos susitikimas | Šiaurės Lietuvos kolegija

Kolegijoje įvyko pirmasis projekto „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ administracijos susitikimas

2019-09-25
Alt

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kartu su 2 užsienio partnerinėmis organizacijomis įgyvendina Erasmus+ projektą „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“. Projekto pareiškėjas – Kuržemės regiono planavimo administracija. Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kartu su asociacija „Zetva na znaenje“ („Žinių kaupimas“), nevyriausybine organizacija iš Prilepo miesto (Makedonija), dalyvauja projekte kaip projekto partneriai, tiesiogiai prisidedantys prie sėkmingo numatytų projekto veiklų įgyvendinimo.
Projektu „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ siekiama pagerinti suaugusiųjų asmenų ugdymo specialistų kompetencijas, kurios reikalingos gerinant šeimos narių (šeimų) verslumo gebėjimus. Viena iš pagrindinių projekto veiklų – suaugusiųjų ugdymo specialistų jungtinių tarptautinių mokymų sesijos, kurios vyks kiekvienoje iš projekto partnerio organizacijų. Jose suaugusiųjų ugdymo specialistai dalinsis patirtimi, ieškos didaktinių, metodologinių ir kūrybinių sprendimų, kaip efektyviai tobulinti verslumo gebėjimus, plėtoti verslumo dvasią šeimose, orientuojantis į skirtingų šeimos narių poreikius ir interesus. Pagrindinis numatytas projekto rezultatas – projekto dalyvių iš Latvijos, Makedonijos ir Lietuvos bendrai parengtas suaugusiųjų ugdymo specialistams skirtas gerosios praktikos, idėjų bei rekomendacijų rinkinys, padėsiantis kryptingai ir tikslingai tobulinti verslumo ugdymo veiklą šeimose. Pirmojo projekto administracijos darbuotojų susitikimo metu (Kick-off Meeting) prisistatė kiekvienos organizacijos atstovai, buvo apžvelgti projekto tikslai ir siekiami rezultatai, tolesnė projekto įgyvendinimo eiga, patvirtintas pagrindinių projekto veiklų planas, diskutuota apie užduočių pasiskirtymą tarp projekte dalyvaujančių pusių, priimti sprendimai dėl projekto komandos komunikacijos ir projekto viešinimo.
Pirmoji suaugusiųjų ugdymo specialistų mokymų sesija įvyks 2019 m. lapkričio mėnesį Latvijoje, kur projekto pareiškėjo ir projekto partnerių organizacijas atstovaujančių komandų nariai toblins verslumo ugdymo šeimose kompetencijas ir plėtos tarpusavio bendradarbiavimą.