ĮVYKO PIRMOSIOS TARPTAUTINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PAGAL „SALESLABS“ PROJEKTE ĮGYVENDINAMĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMĄ | Šiaurės Lietuvos kolegija

ĮVYKO PIRMOSIOS TARPTAUTINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PAGAL „SALESLABS“ PROJEKTE ĮGYVENDINAMĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMĄ

2019-04-23

2019 m. balandžio 18-19 dienomis pagal V-A 2014-2020 projektą “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono jaunimo atstovų. Renginyje dalyvavo jaunimas, turintis arba potencialiai galintis turėti įsidarbinimo sunkumų, pasižymintis verslumo iniciatyvomis (pradėję steigti verslą ar ketinantys steigti verslą asmeys), planuojantis karjeros ar profesinės realizacijos pokyčius. Tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse buvo organizuotos įvairios ugdomosios, kūrybinės, verslumo bei kitų įsidarbinimui ir sėkmingai profesinei karjerai reikalingų kompetencijų tobulinimo veiklos. Renginio dalyviai atliko į verslo įmonių veiklos problemų sprendimą orientuotas užduotis, diskutavo apie sėkmingo verslo kūrimo prielaidas, keitėsi informacija ir žiniomis apie savo šalies verslo aplinką ir tendencijas, diskutavo apie Lietuvos ir Latvijos verslo sektorių bendradarbiavimo ir tarptautinės prekybos plėtros galimybes.
Kūrybinės dirbtuvės vykdytos kaip viena iš praktinio pobūdžio ugdomųjų veiklų, realizuojamų pagal Mokymosi visą gyvenimą programą (120 val.).
Antrosios jungtinės tarptautinės kūrybinės dirbtuvės vyks 2019 m. gegužės 23-24 d. Rezeknės technologijų akademijoje.