Epistolinis menas - atgyvena ar vis dar madinga? | Šiaurės Lietuvos kolegija

Epistolinis menas - atgyvena ar vis dar madinga?

2017-11-22

Šiaurės Lietuvos kolegijoje, įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“, 2017 m. lapkričio 8 ir 16 dienomis lektorė Sigita Damanskienė vedė seminarus tema „Epistolinis menas: atgyvena ar vis dar madinga?“

Viena iš pagrindinių komunikacijos dalių yra dalykinių laiškų rašymas. Anot D. Keršienės, „skirtingose epochose laiškai buvo apibrėžiami vis kitaip: tai būdavo prilyginami oratorinei kalbai, tai tapdavo išpažinties ar sielos atvėrimo priemone, tai būdavo manoma, kad jie yra tik praktinių
reikmių produktai, kuriems negalioja jokios taisyklės“. Dažnas dar ir šiandien laikosi nuostatos, jog rašant laiškus taisyklių nėra.

Įprastas, tradicinis laiškas šiuolaikiniame sparčiųjų informacinių technologijų pasaulyje transformuojasi ir keičiasi elektroninėje erdvėje įgydamas naujų bruožų – retas kuris rašo ranka laišką, dažniausiai šiandien susirašinėjama elektroniniame diskurse. Elektroniniai laiškai atspindi egzistuojančius socialinius, kultūrinius, profesinius ir akademinius santykius. Kiekvienas puikiai supranta, kad laiško tikslas – kurti ir išsaugoti individui palankius santykius su kitu žmogumi ar visuomene. Lektorė atkreipė dėmesį, jog iš gauto laiško dažnai sprendžiama apie asmens patrauklumą, patikimumą, raštingumą, bendravimo kultūrą, komunikacinę kompetenciją, iš komunikavimo raštu dažnai spendžiama ne tik apie asmens kompetenciją, bet ir yra galingas paties asmens įvaizdį formuojantis ginklas. Laišką sudaro šios dalys: el. pašto adresas, antraštė, pasisveikinimas, įžanginis kreipinys, laiško turinys, atsisveikinimas ir parašas, tačiau dažnas nekreipia dėmesio kurdamas savo
elektroninio pašto adresą, ignoruoja ir palieka tuščią antraštės eilutę, nesureikšmina kreipinio laiško pradžioje, nesilaiko laiško turiniui keliamų reikalavimų. Aktualūs Blezo Paskalio ištarti žodžiai „Visos gero elgesio taisyklės jau žinomos, belieka tiek nedaug – išmokti jas taikyti“.

Baigdama seminarą lektorė uždavė klausimą „Kodėl kartais žmogaus tikrumą labiau pajauti jo laiške nei susitikęs akis į akį?“ ir palinkėjo visiems dalyviams artėjančių pačių gražiausių ir didžiausius stebuklus dovanojančių švenčių proga savo artimiesiems padovanoti ne pirktą daiktą, bet ranka rašytą laišką...