Dirbtuvės su gimnazistais apie smurtą virtualioje aplinkoje | Šiaurės Lietuvos kolegija

Dirbtuvės su gimnazistais apie smurtą virtualioje aplinkoje

2017-12-04

Nors smurtas egzistuoja jau labai senai ir įvairiomis formomis, tačiau šiuolaikinėje visuomenėje jo išraiška gali būti labai įvairi. Smurtautojas gali naudoti ne tik fizinį smurtą, bet taip pat ir psichologinį. Pastaraisiais metais vis daugiau smurto atvejų virtualioje erdvėje, kurioje gali nukentėti bet kuris asmuo naudojantis internetą, el. paštą, socialinius tinklus ir t.t. Augant šiems smurto atvejams, auga poreikis ugdymui apie virtualų smurtą, kuris dažniausiai paliečia mokinius ir pedagogus.

Lektorė Emilija Čeponė praktinių dirbtuvių metu su Romuvos gimnazijos II-okais (lapkričio 27-ąją) ir Lieporių gimnazijos II-okais (lapkričio 30-ąją) diskutavo apie įvarius smurto atvejus gimnazistų aplinkoje. Gimnazistai susipažino su virtualaus smurto sąvokomis, apraiškomis, sprendimo būdais, taip pat teisiniais aspektais.

Užsiėmimo pradžioje ir pabaigoje buvo žaidžiami ugdomieji žaidimai mažinantys smurtą, skatinantys draugiškumą vienas kitam. Vienas iš praktinių žaidimų “Komplimentų ratas” itin patiko gimnazistams. Jie noriai sakė komplimentus vieni kitiems, taip pat pripažindami, kad gyvenime juos sako gana retai. Tačiau žingeidūs ir geranoriški gimnazistai planavo šį pratimą kartoti per etikos pamokas ar klasės valandėles!