Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos mokslo renginiai

Kiekvienais metais vasario mėnesį Šiaurės Lietuvos kolegijoje organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija VERSLAS, TEISĖ IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE.

Konferencijos tikslas – suteikti galimybę mokslininkams, tyrėjams, verslo, teisės ir informacinių technologijų srityse dirbantiems praktikams pasikeisti naujausia informacija ir idėjomis, pasidalinti įžvalgomis ir gerąja patirtimi.

Konferencijos problematika:

 • Vadybos mokslo ir praktikos sąsajos, jų kūrimas bei stiprinimas
 • Ekonomikos iššūkiai globalizacijos procesų kontekste
 • Teisės naujovės ir problematika: lyginamosios teisės įžvalgos
 • Pažangiosios informacinės komunikacinės technologijos ir jų taikymo galimybės
 • Modernios studijos ir nuolatinis mokymasis žinių visuomenėje

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su užsienio aukštosiomis mokyklomis:

 (Alberto kolegija (Latvija),Ekonomikos ir kultūros aukštąja mokykla (Latvija), Žešuvo universitetu (Lenkija), Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas (Lenkija)), Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija bei Šiaulių pramonininkų asociacija.

Siekiant pasidalinti Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų patirtimi bei idėjomis vadybos, ekonomikos, rinkodaros, inovacijų, aukštojo mokslo tendencijų, besimokančios visuomenės bei žmogaus teisių šiuolaikinėje visuomenėje srityse.   

Straipsnių publikavimas. Parengti straipsniai, kurių pagrindu konferencijoje skaitomi pranešimai, publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje“ / "Studies in Modern Society" (ISSN 2029-431X), kuris yra įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, skelbiamas Index Copernicus (nuo 2012) ir Education research complete (EBSCO) (nuo 2010) tarptautinėse duomenų bazėse, taip pat Šiaurės Lietuvos kolegijos internetinėje svetainėje.

Kiekvienais metais gegužės mėnesį Šiaurės Lietuvos kolegijoje organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė studentų konferencija MOKSLAS IR STUDIJOS: TEORIJA IR PRAKTIKA.

Ši, Šiaurės Lietuvos kolegijos organizuojama, konferencija yra renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu, analizuojant įvairias temas.

Konferencija sudaro palankias sąlygas studentams įsigilinti bei labiau įsitraukti į mokslinę veiklą.

Konferencijos problematika:

 • Teisė
 • Vadyba
 • Ekonomika
 • Informacinės komunikacinės technologijos
   

Straipsnių publikavimas. Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai publikuojami recenzuojamame konferencijos straipsnių leidinyje „Mokslas ir studijos: teorija ir praktika“ (CD).

Konferencijos „Mokslas ir studijos 2017: teorija ir praktika” registracija (iki balandžio 28 d.)

Studentų konferencijos skaidrių šablonas.