Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos leidiniai ir publikacijos
Alt

Mokslinis periodinis nuo 2010 metų kartą metuose išleidžiamas žurnalas „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje“ / "Studies in Modern Society" (ISSN 2029-431X), įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, skelbiamas Index Copernicus (nuo 2012) ir Education research complete (EBSCO) (nuo 2010) tarptautinėse duomenų bazėse.

 

LEIDINYS „STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE“ (ISSN 2029-431X)

Atsakingasis redaktorius

Aistė DzimidaitėŠiaurės Lietuvos kolegija

 

Redaktorių kolegija

Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Prof. habil. dr. Laimutė Kardelienė (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Prof. dr. Skaidrė Žičkienė (Šiaulių universitetas)

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Doc. dr. Airina Volungevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Doc. dr. Artūras Blinstrubas (Šiaulių universitetas)

Doc. dr. Saulius Vaivada (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Doc. dr. Donatas Dervinis (Šiaulių universitetas)

Doc. dr. Lukasz Furman (Žešuvo universitetas)

Doc. dr. Jolita Vveinhardt (Vytauto Didžiojo universitetas)

Doc. dr. Mykolas Dromantas (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Doc. dr. Tomas Butvilas (Mykolo Romerio universitetas)

Doc. dr. Klavdija Kruminienė (Šiaulių universitetas)

Doc. dr. Renata Veršinskienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Doc. dr. Vilma Živilė Jonynienė (Mykolo Romerio universitetas)

Doc. dr. Asta Slotkienė (Šiaulių universitetas)

Doc. drJūratė Butvilienė (Vilniaus verslo kolegija)

Doc. dr. Egidijus Paliulis (Šiaulių universitetas)

Lekt. dr. Andrius Rakickas (Šiaulių universitetas)

Lekt. dr. Jūratė Valuckienė (Šiaulių universitetas)

Lekt. dr. Kristina Matuzevičiūtė (Šiaulių universitetas)

DrDariusz Żak (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas)

Dr. Simona Ramanauskaitė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Dr. Piotr Lenik (Krosno valstybinė aukštoji profesinė mokykla)

Šiuolaikinė visuomenė patiria virsmą į naują, darnią, tausojančią visuomenę siekiant suteikti žmonijai galimybių kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį su nuolatiniu mokymu ir mokymusi, naujomis žiniomis, vertybių nuostatomis ir poreikiu žinoti, suvokti, prasmingai ir atsakingai veikti. LeidinysStudijos šiuolaikinėje visuomenėje atveria naujas teorinės analizės, empirinių tyrimų ir diskusijų erdves šiose srityse:

  • Studijų inovacijos ir kokybė, diegiama aukštojoje mokykloje;
  • Aktyvūs ugdymo/si metodai;
  • Aukštosios mokyklos absolventų kompetencijos šiandieninės visuomenės kontekste;
  • Mokslo taikomosios veiklos, vykdomos aukštojoje mokykloje, praktinis pritaikomumas;
  • Išsilavinimo įvertinimo problematika;
  • Ugdymo/si aplinkos kūrimas: partnerystė ir procesai;
  • Suaugusiųjų ugdymo/si problematika;
  • Besimokanti visuomenė.

Dėl leidinio kreiptis:


AISTĖ DZIMIDAITĖ
Mokslo ir taikomųjų tyrimų koordinatorė
Tel. (8 41) 525 100
El. p. dzimidaite.aiste@slk.lt
207 kab.

Straipsniuose turi būti mokslo publikacijai būtinos struktūrinės dalys: iškeliama ir pagrindžiama mokslinė problema, formuluojama tyrimo objektas,

tikslas ir uždaviniai, nurodoma tyrimo metodika, pateikiami tyrimo rezultatai, daromos išvados, pateikiamas literatūros sąrašas. Išsamesnė informacija

Alt

Studentų mokslinių darbų leidinyje „Profesinio bakalauro studijos: mokslo taikomieji tyrimai“ (ISSN 2029-1752) publikuojami kolegijos studentų ir mokslinių vadovų, konsultantų, drauge parengti straipsniai remiantis taikomaisiais tyrimais. Žurnalas leidžiamas nuo 2008 metų vieną kartą per metus gruodžio mėnesį.

Leidinys „Profesinio bakalauro studijos: mokslo taikomieji tyrimai“ (ISSN 2029-1752)

Būsimųjų vadybos  specialistų atlikti tyrimai orientuoti į verslo įmonių įvairių rinkodaros sričių (teikiamų paslaugų kokybė, kainodara) problematiką, socialinės reklamos efektyvumą, tinklinės rinkodaros, kaip verslo šakos, vertinimą.

Teisės krypties publikacijose aktualizuojami viešųjų pirkimų įgyvendinimo, bankroto proceso, darbo santykių nutraukimo, gyvybės draudimo teoriniai ir praktiniai aspektai.

Kadangi ekonomikos krypties specialistai, rengiami Šiaurės Lietuvos kolegijoje, orientuojami į finansinių institucijų ekonomiką, jų atlikti taikomojo pobūdžio tyrimai susiję su depozitinių ir nedepozitinių institucijų įvairių finansinių rodiklių analize bei finansinės veiklos prognozavimu. Šiame leidinio numeryje publikuojamų ekonomikos specialistų tyrimų aktualumas išreiškiamas per komercinių bankų ir Lietuvos II pakopos pensinių fondų, kaip ekonominės veiklos dalyvių, svarbą ir vaidmenį.

Informatikos inžinerijos krypties tyrimai yra susiję su įvairių kompiuterinių tinklų administravimo klausimais. Šiame leidinyje pateikiamos dvi tokio pobūdžio publikacijos, kuriose analizuojami vartotojų identifikavimo sprendimai, taikant RADIUS arba TACACS serverį, ir pasirinktos aukštosios mokyklos tarnybinės stoties su „Windows Server 2003“ saugumo klausimai.

Tikimės, kad šio leidinio autorių straipsniai paskatins ir kitus studentus aktyviau domėtis taikomaisiais tyrimais ir mokslinės produkcijos kūrimu.

Redakcinės kolegijos vardu
Aistė Dzimidaitė

Redaktorių kolegija


Socialinių mokslų dr. Mykolas Dromantas (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Socialinių mokslų dr. Renata Veršinskienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Technologijos mokslų dr. Donatas Dervinis (Šiaulių universitetas)

Fizinių mokslų dr. Liudas Kaklauskas (Šiaulių universitetas)

Lekt. Dalius Vaičiulis (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Vadybos ir Ekonomikos katedros vadovė Sigita Gintilaitė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Informacinių technologijų vadovė dr. Kristina Vaitkuvienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Teisės katedros vadovė Eglė Šimkevičienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Dėl leidinio kreiptis:


AISTĖ DZIMIDAITĖ
Mokslo ir taikomųjų tyrimų koordinatorė
Tel. (8 41) 525 100
El. p. dzimidaite.aiste@slk.lt
207 kab.

Medžiaga ruošiama

Alt

Straipsnių rinkinyje „Mokslo taikomieji tyrimai: dabartis ir perspektyvos“ (ISSN 2424-4589) publikuojami Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojų individuliai parengti straipsniai bei geriausių baigiamojo kurso studentų drauge su savo baigiamojo darbo moksliniais vadovais parengti straipsniai, remiantis taikomaisiais tyrimais. Žurnalas leidžiamas nuo 2015 metų vieną kartą per metus gruodžio mėnesį.

Straipsnių rinkinys „Mokslo taikomieji tyrimai: dabartis ir perspektyvos“ (ISSN 2424-4589)

Redaktorių kolegija

 

Socialinių mokslų dr. Mykolas Dromantas (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Socialinių mokslų dr. Renata Veršinskienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Socialinių mokslų dr. Kristina Matuzevičiūtė (Šiaulių universitetas)

Socialinių mokslų dr. Saulius Vaivada (Šiaulių universitetas)

Fizinių mokslų dr. Liudvikas Kaklauskas (Šiaulių universitetas)

Lekt. Dalius Vaičiulis (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Lekt. Eglė Šimkevičienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Informacinių technologijų katedros vadovė dr. Kristina Vaitkuvienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Socialinių mokslų katedros vadovė Audronė Rimkevičienė (Šiaurės Lietuvos kolegija)

Dėl leidinio kreiptis:


AISTĖ DZIMIDAITĖ
Mokslo ir taikomųjų tyrimų koordinatorė
Tel. (8 41) 525 100
El. p. dzimidaite.aiste@slk.lt
207 kab.

Leidybos centro adresas

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija
Tilžės g. 22
78243 Šiauliai
Tel./faks.  (8 41)  525 100
www.slk.lt


Kontaktinis asmuo

AISTĖ DZIMIDAITĖ
Mokslo ir taikomųjų tyrimų koordinatorė
Tel. (8 41) 525 100
El. p. dzimidaite.aiste@slk.lt
II a. 207 kab.