Erasmus programa Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams

Domitės ERASMUS praktika?  Čia pateikiama svarbiausia informacija, Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams, apie Erasmus praktiką ir jos galimybes.

ERASMUS praktika– tai užsienio  įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinė praktika, kurios metu:

 • pažinsi kitą kultūrą;
 • tobulinsi užsienio kalbos gebėjimus;
 • atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes;
 • tobulinsi darbinius įgūdžius;
 • sustiprinsi pasitikėjimą savimi;
 • užmegsi naujų socialinių kontaktų.

Kur gali atlikti ERASMUS praktiką?

 • Bet kurioje Erasmus programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos;
 • Aukštosiose mokyklose;
 • Tyrimų institutuose ir mokslo tyrimų centruose, besiverčiančiuose privačia praktika;
 • Šeimos verslo įmonėse;
 • Asociacijose, reguliariai vykdančiose ekonominę veiklą.

Kur negali atlikti ERASMUS praktikos?

Į kokias šalis galima vykti ERASMUS praktikai?

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Vengrija, Vokietija. 
 

Kokia yra ERASMUS praktikos trukmė?

Praktika gali trukti nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų.

Erasmus praktikos stipendijų dydžiai nuo 2014-2015 m.

  PRIIMANČIOJI ŠALIS PRAKTIKOS MOBILUMAS (Suma per mėnesį EUR)

1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 700

2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksenburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 600

3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 500

Kas yra Erasmus studijos?

ERASMUS  studijos – dalinės mainų studijos (nuo 3 iki 12mėn trukmės) vienoje iš Europos sąjungos šalių aukštųjų mokyklų.

 

Kas gali dalyvauti ERASMUS programoje?

Jūs galite dalyvauti ERASMUS programoje, jei:

 • esate Šiaurės Lietuvos kolegijos dieninių studijų studentas;
 • norite išvykti 3-12 mėn. dalinėms studijoms į užsienio aukštąją mokyklą;

ERASMUS studento teisės

ERASMUS studento teisės ir pareigos surašytos ERASMUS studento chartijoje. Pagrindinės jų:

 • ERASMUS studentas nemoka jokių akademinių mokesčių (mokesčio už mokslą; registracijos mokesčio; mokesčių už egzaminus; laboratorijų, bibliotekų mokesčių) priimančiai aukštajai mokyklai;
 • Studijų užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai  pripažįstami ir įskaitomi  Šiaurės Lietuvos kolegijoje;
 • Per studijų laikotarpį nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir/ar paskolų mokėjimas;

Atrinkti studentai gauna ERASMUS studento stipendiją, skiriamą kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Jokių papildomų mokesčių už studijas, egzaminus, naudojimąsi bibliotekomis ir laboratorijomis mokėti nereikia.

Erasmus studijų stipendijų dydžiai nuo 2014-2015 m.

  PRIIMANČIOJI ŠALIS STUDIJŲ MOBILUMAS (Suma per mėnesį EUR)

1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 500

2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksenburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400

3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300

*Studentams iš socialiai remtinų grupių (netaikoma specialiųjų poreikiu atveju): - papildomai 200 EUR/mėn.

Studentų atranka

Tu gali dalyvauti Erasmus+ dalinėms studijosm ar praktikai KONKURSE jei:

 •   esi nuolatinių studijų studentas;
 •   iki šiol nesi gavęs ERASMUS stipendijos praktikai ar studijoms.

Pagrindiniai ATRANKOS kriterijai:

 •    Motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 •    Akademinis pažangumas;
 •    Geros užsienio kalbos (anglų kalbos) žinios;