Šiaurės Lietuvos kolegijos Erasmus programa personalui

Veiklos tikslas suteikti institucijos akademiniam ir administracijam personalui profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, skatinti aukštasias mokyklas platinti ir gausinti jų siūlomų kursų turinį ir apimtį, stiprinti ryšius tarp įvairių šalių institucijų, skatinti gerosios patirties ir žinių mainus, kelti kvalifikaciją.

Personalo mobilumas - aukštojo mokslo ir studijų institucijų akademinio ir administracinio personalo stažuotės į užsienio partnerines aukštojo mokslo institucijas, mokslo centrus ir (arba) įmones Europoje bei akademinio personalo vizitai į kitas Europos aukštojo mokslo institucijas dėstymui.

Kelionei

 
KELIONĖS ATSTUMAS SUMA

Nuo 100 iki 499 km:

180,00 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275,00 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360,00 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1100,00 EUR vienam dalyviui

Kelionės atstumui apskaičiuoti yra taikoma Europos Komisijos skaičiuoklė.

Skaičiuoklė

Pragyvenimo išlaidoms

 
PRIIMANTI ŠALIS SUMA PER DIENĄ, EUR

Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė

136,00

Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija, Turkija

119,00

Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija

102,00
Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija 85,00