Renginių verslo vadybos studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-577 patenkintas Šiaurės Lietuvos kolegijos prašymas ir leista aukštojo mokslo studijas Kolegijoje vykdyti iki 2020 m. liepos 1 d. Iki nurodyto termino Kolegija vykdys Renginių verslo vadybos studijų programą, užtikrins tinkamas sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir gauti aukštojo mokslo diplomą.

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Šiaurės Lietuvos kolegijoje renginių verslo vadybos studijų studentai studijuoja šiuos dalykus: vadyba, rinkodara, režisūra, personalo vadyba, rinkodara, kultūros politika, projektų valdymas, rinkodaros tyrimai, buhalterinė apsakaita,dokumentų valdymas, teisės pagrindai, mikroekonomika ir makroekonomika, kursinis darbas, baigiamoji praktika, baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.

RENGINIŲ VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS
Parengti inovatyviai ir kūrybiškai mąstančius renginių verslo vadybininkus, turinčius žinių ir gebėjimų sėkmingai organizuoti bei plėtoti renginių verslą, gebančius greitai reaguoti į besikeičiančią verslo ir kultūrinę aplinkas, priimti tinkamiausius sprendimus bei kryptingai tobulėti profesinėje srityje.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijuodami, Šiaurės Lietuvos kolegijoje, studentai vieną ar du semestrus gali išvykti mokytis pagal ERASMUS mainų programą į Prancūziją, Austriją, Portugaliją, Ispaniją, Turkiją ar kitas Europos Sąjungos šalis, susipažinti su užsienio šalių kultūros ir verslo aplinkomis. 

Be to, yra puiki galimybė vasarą atlikti 3 mėnesių praktikas Kipre, Ispanijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Maltoje renginių organizavimo įmonėse. 

Taip pat studentai yra kviečiami dalyvauti įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, Baltijos arba Skandinavijos šalių kūrybinių dirbtuvių veikloje. 

Kolegijos absolventai gali gauti stipendiją tarptautinei praktikai įmonėje vienoje iš Europos Sąjungos šalių.

KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę Renginių verslo vadybos studijų programą asmenys galės dirbti renginių organizavimo, projektų koordinavimo, kūrybinių industrijų srityse: stambiose, vidutinėse, smulkiose verslo įmonėse, jų padaliniuose, kompanijose, laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto, reklamos ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse (organizacijose), žiniasklaidoje (TV, radijas), įvairiose valstybinėse, savivaldybių įstaigose, kurti savo verslą.

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653N90003. Studijų kryptis – Verslas ir vadyba (N900) Suteikiama kvalifikacija – vadybininkas.

Suteikiamas laipsnis – verslo ir vadybos profesinis bakalauras.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) studijų programa Renginių verslo vadyba  akredituota iki 2021-08-31.

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį)

STUDIJŲ REZULTATAI

Renginių verslo vadybą baigęs specialistas išmanys kultūros politiką ir jos teisinius aspektus, tarptautinės rinkos ypatumus, supras verslą kaip sistemą, gebės organizuoti įvairaus tipo kultūrinius, pramoginius, verslo, sporto ir kt. renginius, reklamines kampanijas ir jiems vadovauti.

Taip pat absolventai gebės rengti ir įgyvendinti programas ir projektus, organizuoti teikiamų paslaugų reklamą ir sklaidą, atlikti taikomuosius kultūrinės-pramoginės veiklos tyrimus, vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką, kurti ir administruoti įmonę, valdyti turimus išteklius ir pokyčius bei užtikrinti veiklos kokybę ir plėtrą, gebės naudotis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, bendrauti bent viena užsienio kalba.
 

MŪSŲ ABSOLVENTAI DIRBA

Žiniasklaidos ir reklamos agentūrose ( UAB „SPLIUS Televizija“, radijo stotis RS2, FCR Media Lietuva ir kt.), meno ir kultūros centruose ( Kelmės mažasis teatras, Radviliškio kultūros centras, Dailės galerija), steigia renginių organizavimo įmones, savarankiškai veda ir organizuoja renginius.

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS