Parama studentams. Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos bendra informacija studentams apie valstybinę paramą

Studijų stipendija - tai valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstojo į Šiaurės Lietuvos kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas per LAMA BPO priėmimą. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui ir mokamas visą studijų laikotarpį,  išskyrus atvejus, kai stipendijų mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas. Daugiau skaitykite >>

Socialinė stipendija - tai finansinė parama studentams, skiriama studijuojantiems nuolatine (nuotoline) ar ištęstine studijų formomis ir atitinkantiems bent vieną iš nustatytų kriterijų: esantiems iš nepasiturinčių šeimų ir gaunantiems socialinę pašalpą, turintiems 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ne vyresniems kaip 25 metai našlaičiams. Daugiau skaitykite >>

 

Valstybės remiamos paskolos – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina palūkanomis  paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Kolegijos studentams suteikiamos  valstybės remiamos paskolos  studijų kainai sumokėti   ir gyvenimo išlaidoms  padengti. Daugiau apie tai skaitykite >>

 

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims:  Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai, jų tėvai ar globėjai gali pasinaudoti  gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims ir teikdami metinę pajamų deklaraciją susigrąžinti dalį valstybei sumokėto pajamų mokesčio.  Plačiau >>

Kompensavimas atlikusiems karo tarnybą – tai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims. Plačiau  >>

 

TIKSLINĖS IŠMOKOS TURINTIEMS NEGALIĄ STUDENTAMS
Šiaurės Lietuvos kolegijos bendra informacija studentams apie finansinę pagalbą neįgaliesiems: 

Tikslinės išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti bei aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas studentams su negalia.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 patvirtino Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą. Šiuo nutarimu užtikrinamos vienodos sąlygos negalią turintiems asmenims  siekti aukštojo mokslo ir įgyti konkurencingas darbo rinkoje profesijas. Daugiau skaityti >>

Studijų prieinamumo užtikrinimo išmokos  

Valstybinis studijų fondas  kartu su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis ( tame tarpe ir Šiaurės Lietuvos kolegija) įgyvendino projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių  turintiems studentams“. Šiuo metu yra įgyvendinamas naujas projektas neįgaliesiems studentams „Studijų prieinamumo didinimas“. Daugiau skaitykite >>