Finansų ekonomikos studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2017 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-577 patenkintas Šiaurės Lietuvos kolegijos prašymas ir leista aukštojo mokslo studijas Kolegijoje vykdyti iki 2020 m. liepos 1 d. Iki nurodyto termino Kolegija vykdys Finansų ekonomikos studijų programą, užtikrins tinkamas sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir gauti aukštojo mokslo diplomą.

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Šiaurės Lietuvos kolegijoje galima studijuoti finansų ekonomikos studijų programą

Finansų ekonomikos dalykai: ekonominė matematika, ekonomikos pagrindai, statistika, vadybos pagrindai, mikroekonomika ir makroekonomika, finansų pagrindai, buhalterinė apskaita ir auditas, žmogiškųjų išteklių vadyba, įmonių ekonomika, ūkio statistika, darbo teisė, rinkodara, finansų analizė ir valdymas, valstybės finansai ir mokesčių sistema, finansų rinkos ir institucijos, kursinis darbas, finansinių investicijų analizė ir valdymas, pinigai ir kreditas, tarptautinė ekonomika, tarptautiniai finansai ir atsiskaitymai.

FINANSŲ EKONOMIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Parengti ekonomistus, gebančius analizuoti ir įvertinti ūkio subjekto investicinę, finansinę veiklą, finansavimo šaltinius, planuoti, analizuoti ir kontroliuoti turimų išteklių panaudojimą, rengti operatyvinę ir statistinę atskaitomybę, organizuoti padalinio veiklą.

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653L10001. Studijų kryptis – ekonomika (L100). Suteikiama kvalifikacija – ekonomistas. Suteikiamas laipsnis – ekonomikos profesinis bakalauras.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) studijų programa Finansų ekonomika akredituota iki 2021-08-31.

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį)

KARJEROS GALIMYBĖS

Šios srities specialistai gali dirbti bankuose, kredito unijose, lizingo ir faktoringo įmonėse, draudimo bendrovėse, verslo įmonėse, valdymo įmonėse, finansų maklerio įmonėse, kurti savo verslą.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijuodami kolegijoje studentai vieną ar du semestrus gali išvykti mokytis pagal EERASMUS mainų programą į Portugaliją, Ispaniją, Turkiją, Latviją, Vengriją ar kitas Europos Sąjungos šalis, susipažinti su užsienio šalių kultūros ir verslo aplinkomis. 

Taip pat yra puiki galimybė vasarą atlikti 3 mėnesių praktikas Kipre, Italijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Maltoje verslo įmonėse. 

Kolegijos absolventai gali gauti stipendiją tarptautinei praktikai įmonėje vienoje iš Europos Sąjungos šalių.

STUDIJŲ REZULTATAI

Ekonomisto kvalifikaciją įgiję absolventai gebės tirti ir vertinti ekonominę verslo aplinką, sisteminti, analizuoti tyrimų duomenis ir ekonominę informaciją, įvertinti esamą ūkio subjekto veiklą, nustatyti strateginius ūkio subjekto tikslus, planuoti, analizuoti turimų išteklių panaudojimą, rengti ataskaitas, kontroliuoti planų vykdymą, prognozuoti ūkio subjekto veiklą ir išteklių poreikį, teikti siūlymus ekonominiais veiklos klausimais.

Pasirinkta bankininkystės specializacija suteiks ekonomistui bankų vadybos ir veiklos analizės, elektroninės bankininkystės, bankų aktyvų ir pasyvų valdymo srities žinių.

Pasirinkta finansinio tarpininkavimo specializacija suteiks ekonomistui vertybinių popierių prekybos, draudimo, lizingo, finansų maklerių įmonių administravimo, pensijų ir investicinių fondų veiklos bei valdymo srities žinių.

Ekonomistai išmanys finansus, darbo ir verslo valdymo organizavimą, orientuosis pinigų ir kapitalo rinkose, praktiškai taikys vadybos, rinkodaros, teisės žinias, gebės naudotis profesine literatūra, taikomosiomis informacinėmis programomis, bendrauti užsienio kalba, bendradarbiauti su kolegomis ir tobulėti profesinėje srityje.

MŪSŲ ABSOLVENTAI DIRBA

Šiaulių bankas

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS