Apie kolegiją | Šiaurės Lietuvos kolegija

Kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija sėkmingai dirba daugiau kaip dvylika metų.
 

Šiuolaikiškos informacinės technologijos ir jaukus interjero dizainas

 
Kolegijoje sukurta laikmečio poreikius atitinkanti studijų aplinka su šiuolaikinėmis technologijomis, kompiuteriais. Čia taip pat organizuojami įvairūs mokymai, seminarai, kursai, mokslinės konferencijos, dalykiniai susitikimai.
 
Kolegija - socialiai aktyvi tiek Šiauliuose, tiek tarptautinėje erdvėje
 
Šiaurės Lietuvos kolegija yra aktyvi švietėjiškų renginių organizatorė Šiaulių mieste, įvairių projektų rengėja ir vykdytoja, yra žinoma tarptautinėje erdvėje dėl dėstytojų ir studentų mainų – bendradarbiaujama su 35 užsienio aukštosiomis mokyklomis.
 
KOLEGIJOS VIZIJA

Šiaurės Lietuvos kolegija – moderni ir atvira aukštoji mokykla.

 
KOLEGIJOS MISIJA

Mes vykdome kokybiškas ir praktiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į besimokančiojo ir visuomenės poreikius ir plėtojame mokslo taikomąją veiklą.
 

KOLEGIJOS STATUTAS

KOKYBĖS POLITIKA