Aktualiausia informacija apie Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos biblioteką

Šiaurės Lietuvos kolegija turi turtingą biblioteką. Čia rasite bibliotekos taisykles, kaip naudotis knygomis, visą reikiaką informaciją ir reikalingą medžiagą studijoms.

Šiaurės Lietuvos kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus. Skaitytojai gali naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis.

 • tapti modernia aukštosios mokyklos biblioteka, pasižyminčia aukšta teikiamų paslaugų kultūra ir įvairove;
 • išsiskirti fondų ir kitų vidinių bei išorinių informacinių išteklių įvairove ir aktualumu;
 • atitikti ugdymo proceso reikalavimus ir dalyvauti studijų procese;
 • tapti nepamainoma savarankiškų studijų dalimi;
 • tapti svarbiu švietėjiškų ir kultūros paslaugų centru.
   

todėl:

 • kaupia ir nuolat atnaujina bibliotekos fondą atsižvelgdama į visų studijų programų dalyvių pageidavimus;
 • konsultuoja skaitytojus spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumo klausimais;
 • rūpinasi darbo vietų savarankiškoms bei individualiosioms studijoms skaičiumi ir kokybe;
 • ieško įvairių informacinių išteklių prieinamumo galimybių;
 • reguliariai atlieka paslaugų kokybės, vartotojų informacinių poreikių, fondo paklausos tyrimus;
 • organizuoja dalykinius ir kultūrinius renginius;
 • bendradarbiauja su kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis.
 • Abonementas (atviras fondas).
 • Skaityklos (bendroji, interneto).

Vartotojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi biblioteka taisyklės ir Naudojimosi internetine skaitykla taisyklės.

Abonemento dokumentai į namus išduodami nustatytais terminais ir tik Kolegijos studentams bei darbuotojams. Skaitytojo pasiskolintų dokumentų naudojimosi laikas gali būti pratęstas, jei jų nereikia kitiems skaitytojams. 

 • Informuojame žodžiu ar el. paštu apie bibliotekoje teikiamas paslaugas
 • Konsultuojame informacijos paieškos klausimais
 • Konsultuojame dokumentų bibliografinio aprašo, literatūros sąrašo sudarymo, studijų darbų rašymo klausimais
 • Supažindiname vartotojus su bibliotekos struktūra ir naudojimosi galimybėmis, mokome naudotis elektroniniais katalogais
 • Atsakome į skaitytojų užklausas
 • Teikiame informacijos į(si)rašymo į kietąją laikmeną paslaugą

2014–2015 m. m. įsigytos NAUJOS KNYGOS

Bibliotekoje esančių periodinių leidinių SĄRAŠAS

„Verslo žinios“ internete vz.lt/premium (Vartotojo vardas: 36423; slaptažodis: verslas)

Bibliotekos darbo laikas

Pirmadienį–penktadienį 8.00–17.00 val.

Pietų pertrauka 12.00–13.00 val.


Daugiau informacijos:

Tel. (8 41) 525 100
El. p. biblioteka@slk.lt
II a. 207 kab.