Projektas „SalesLabs“ | Šiaurės Lietuvos kolegija
Alt

SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

 

Youth Unemployment is becoming one of the major problems of Modern Society. The Relevance of Education to the labor Market is still a Challenge. Entrepreneurs are looking for employees with work Experience in a particular area, but young people often miss it during the Studies. In Result they face significant Difficulties starting their first Employment.

The target groups of the project are students of both, Rezekne Technology Academy and the Northern Lithuania College, their teaching lecturers, as well as entrepreneurs who are developing new Products. 

The project will introduce a new - Problem based Methodology for training in the real Business environment. That will be based on 10 advanced Study Courses and 20 Company products in each country (20 Study Courses and 40 Companies in total). The practical studies will focus on the Commercial Practices, the Problems and needs of Products commercialization to the Markets. Groups of Students will work on development Proposals and presenting their Ideas to Entrepreneurial Community. Additionally Life-long learning course and appropriate Study Infrastructure will be launched. 

As a result, young people will experience real working environment, introduce with new products, have cross-border networking and add new friends. Graduates after Studies together with specialization Diploma of will acquire such an important Working Experience, which will help them with Job recruitment.

Lapkričio 14-15 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) dvi dienas mokėsi, kaip taikant pasaulyje pripažintą probleminio mokymosi metodą (PBL) atnaujinti studijų dalykus ir praktiškai taikyti šį metodą studijų procese. Mokymus vedė dvi aukštosios mokyklos didaktikos ir probleminio mokymo ekspertės doc. dr. Jūratė Valuckienė ir doc. dr. Lina Miltenienė. Šių mokymų tikslas -  pristatyti PBL sampratą ir taikymo praktikas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose, probleminio mokymosi proceso organizavimą, dėstytojo vaidmenį ir vertinimo kriterijus. Mokymai sujungė skirtingas patirtis turinčius dėstytojus ir ekspertus: vieni dar nėra praktiškai taikę probleminio mokymosi metodo, kiti jau turi tokios praktinės patirties. Dirbdami individualiai ir grupėse mokymų dalyviai ne tik kėlė jiems rūpimus probleminius klausimus, susijusius su metodo įgyvendinimu, bet ir turėjo galimybę keistis didaktine ir tarpkultūrine patirtimi. Jungtinė Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir ekspertų komanda išsiskyrė neilgam, atlikę mokymų ekspertų užduotus namų darbus gruodžio mėnesį jie susitiks antrojoje mokymų dalyje Rezeknėje.

Alt
Alt

2017 m. rugsėjo 18-19 dienomis įvyko primasis Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projekto „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184) partnerių iš Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos
kolegijos susitikimas Rezeknėje.

Po oficialaus abiejų aukštųjų mokyklų vadovų: Rezeknės technologijų akademijos rektoriaus Edmundo Teirumnieks ir Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriaus dr. M. Dromanto susitikimo, abiejų projektų komandos aptarė projekto pagrindines veiklas ir rezultatus, partnerių įsipareigojimus ir finansinius įgyvendinimo aspektus.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta pirmosios projekto veiklos „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ aptarimui. Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai buvo supažindinti su būsimų mokym turiniu, su probleminio mokymosi konceptu ir jo įtaka studijų
turiniui ir siekiamiems rezultatams. 

Projektų komandos aptarė ir projekto viešinimo veiklas ir įsipareigojimus. Numatoma, kad jungtiniai mokymai „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ įvyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

2017 m. vasarą Šiaurės Lietuvos kolegijos bendruomenė pradėjo įgyvendinti ambicingą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184). Projektas vykdomas kartu su partneriais iš Latvijos, Rezeknės technologijų akademijos. Pojektas įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019 m. Rinkos pokyčių žinojimas ir adaptacija prie jų, studentų ir kitų darbo rinkos dalyvių poreikių analizė leido pagrįsti projekto idėją ir projekto tikslą – stiprinti  darbo jėgos kompetencijas efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius.

Siekiant šio tikslo bus įgyvendindamos įvairios įdomios ir inovatyvios veiklos. Visų pirma kolegijos erdvėse bus įkurta pardavimų laboratorija (SalesLabs), kurioje vyks bendros Lietuvos ir Latvijos studentų, dėstytojų ir verslininkų darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų ir sukurtų produktų pristatymas. Projekto metu taikant inovatyvų probleminio mokymosi metodą bus atnaujinti kolegijoje dėstomi studijų dalykai, kurių turinys ir dėstymo metodai bus dar stipriau orientuoti Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkos poreikius.

Projekte dėmesys bus skiriamas ne tik studentams, bet ir suaugusiems darbo rinkos dalyviams. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa suteiks inovatyvių žinių jau dirbantiems, laikinai iš darbo rinkos pasitraukusiems, neįgaliems asmenims.

Projekto veiklos bus lygegriačiai vykdomos tiek Rezeknės technologijų akademijoje, tiek Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Jis sujungs gerąsias šių institucijų patirtis ir stipriąsias kompetencijas, leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujančių tikslinių grupių atstovams.

Alt