Projektas „SalesLabs“ | Šiaurės Lietuvos kolegija
Alt

SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

 

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Rezeknės technologijų akademija pradėjo įgyvendinti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“. Projekto lietuviškas pavadinimas – Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui. 

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Finansavimo suma – 524866.74.
Projektą įgyvendina du partneriai: Rezeknės technologijų akademija ir Šiaurės Lietuvos kolegija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-07-01 – 2019-06-30.

Projekto tikslas – stiprinti darbo jėgos kompetencijas, efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius pertvarkant ir įgyvendinant aukštųjų mokyklų dalykus, sukuriant suaugusiųjų mokymosi programą ir infrastruktūrą Latgalės ir Šiaulių regionuose. Pagrindinis tikslas prisideda prie Programos tikslo 2.2. – apie 1000 tikslinės grupės dalyvių plėtos savo kompetencijas, būtinas prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių, dalyvaus projekto veiklose, susipažins su projekto metu sukurtais produktais (SalLab's).

Pagrindiniai projekto rezultatai yra šie:

  • 20 atnaujintų studijų dalykų (10 LT+10 LV) abiejose institucijose. Dalykai bus atnaujinti integruojant probleminio mokymosi (PBL) metodą.
  • sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa, apmokyti 40 dalyvių.
  • įkurtos 2 (1 LV ir 1 LT) pardavimų laboratorijos (SalesLabs), kuriose vyks praktiniai probleminio mokymosi seminarai, bendros studentų ir verslininkų iš abiejų šalių darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų pristatymas ir išvystytų produktų pristatymas. Pardavimų laboratorija bus atvira Šiaulių ir Rezeknės regionų gyventojams.

Projektas sujungs Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos gerąsias patirtis ir stipriąsias kompetencijas ir leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujantiems tikslinių grupių atstovams.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaurės Lietuvos kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.lalit.eu
www.europa.eu

 

Alt

2018 m. balandžio 12-13 d. "SalesLabs" projekto įgyvendinimo darbo grupė, Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos projekto administracija, susitiko Šiaurės Lietuvos kolegijoje apžvelgti įgyvendintas projekto veiklas, pasiektus projekto rezultatus, aptarti tolesnį projekto įgyvendinimą. Susitikimo metu buvo apžvelgti užmegzti ryšiai ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, pasidalinta 2017-2018 m.m. Pavasario semestro dalykų, kurių studijose taikomas problemų sprendimu grįstas mokymas, dėstymo ypatumais, įvertinta dėstytojų ir studentų kūrybinių dirbtuvių organizavimo patirtis. Taip pat aptartas projekte numatytos infrastruktūros klausimų sprendimas, tolesnis projekto komunikacijos plano realizavimas.

2018 m. balandžio 12-13 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko pirmosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) dėstytojų ir studentų kūrybinės dirbtuvės. Projekte numatyta, kad įpusėjus studijų semestrui abiejų šalių dėstytojai ir studentai susitinka bendrose kūrybinėse dirbtuvėse pristatyti per paskaitas sprendžiamas verslo problemas bei keistis patirtimi jas sprendžiant. 2017/2018 m. m. pavasario semestre taikant probleminio mokymosi metodą Rezeknės aukštojoje mokykloje dėstomi dalykai Rinkodara, Rinkodaros komunikacija, Maisto prekių mokslas, Interjero dizainas ir ergonomika, Kompiuterių inžinerinė mechanika, o Šiaurės Lietuvos kolegijoje – Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara ir Kokybės vadyba dalykai.

Pirmąją kūrybinių dirbtuvių dieną jungtinė 48 Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir studentų komanda lankėsi Šiaulių regiono įmonėse, o antrąją dieną renginio dalyviai produktyviai dirbo Šiaurės Lietuvos kolegijoje – keitėsi verslo įmonių problemų sprendimo idėjomis ir patirtimi. Kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė jau pradėtus rengti verslo įmonės problemų sprendimo projektus, konsultavosi su abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojais, diskutavo su studentais, numatė tolesnę verslo problemos sprendimo eigą. Antrose dėstytojų ir studentų jungtinėse dirbtuvėse, kurios Rezeknės technologijų akademijoje vyks 2018 m. gegužės 17-18 d., studentai pristatys jau baigtinius verslo problemų sprendimo projektus.

Alt
Alt

2018 m. kovo 15-16 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko antrosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinės dirbtuvės prasidėjo jungtinės Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir verslininkų komandos apsilankymu Šiaulių regiono įmonėse. Tos pačios dienos vakarą dėstytojai ir verslininkai aptarė lankytų įmonių veiklos iššūkius ir problemas. Antroji kūrybinių dirbtuvių diena buvo skirta studijų turinio ir verslo problemų mainams. Abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį, o taip pat galimybes taikant PBL metodą į dėstymą ir paskaitas integruoti realių verslo problemų sprendimą. Verslo įmonės kūrybingai pristatė savo įmones ir jiems šiuo metu aktualiausias verslo problemas. Po pietų idėjų ir verslo problemų mainai persikėlė į individualias konsultacijas tarp verslininkų ir dėstytojų, per kurias abi pusės aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes sprendžiant realias verslo situacijas.

Šiaurės Lietuvos regioną šiose kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo šios įmonės: VšĮ „Šiauliai plius“ (Etaplius.lt), MB „Sorela“ (sumuštinių baras „Gimme“), UAB „Remjasta“ , Kaimo turizmo sodyba „Ąžuolų slėnis“, UAB „Elme Metall Lithuania“, UAB „Fiberta“, UAB „Metal Production“ , UAB „Sporto kalvė“, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „Grandbera“.

Kitos tarptautinės jungtinės kūrybinės dirbtuvės numatomos balandžio mėnesį. Jose dalyvaus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai ir studentai.

2018 vasario 22-23 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose Latvijos Rezeknės ir Šiaulių regionų verslininkai bei Latvijos Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai aptarė bendradarbiavimo galimybes integruojant konkrečias verslo problemas į projekto metu pagal probleminio mokymosi metodą dėstomų dalykų turinį. Abiejų šalių verslininkai kūrybiškai pristatė savo įmones bei studentams siūlomas spręsti verslo problemas. Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį bei galimybes dirbant su studentais ir taikant probleminio mokymosi metodą spręsti konkrečias verslo problemas. Kiekvienas dėstytojas turėjo galimybę pasirinkti įmones, su kuriomis pageidautų bendradarbiauti ir būtų suinteresuotas pasiūlyti studentams spręsti tos įmonės veiklos problemas.

Svarbi kūrybinių dirbtuvių pridėtinė vertė – bendradarbiavimas abipus sienos: susitarta dėl problemų mainų, nes dėstytojai ir studentai spręs ne tik savo regiono, bet ir projekto partnerio regiono verslo problemas. Pristatant verslo problemas išaiškėjo, kad daugiausia problemų įmonėms kyla pardavimų, marketingo ir verslo komunikacijų srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių iššūkiai kaip pardavimų plėtra, naujų rinkų paieška, pozicionavimo sprendimai, vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimas. Nemažai verslininkų pageidavo, kad studentai padėtų sukurti prekės identifikavimo strategiją. Išsakytas dizaino bei kūrybinių sprendimų poreikis, skatinimas sukurti prekės logotipą ar kitus prekės identifikatorius. Kai kurie verslo įmonių atstovai pageidavo, kad jų veikloje būtų geriau išnaudotas informacinių komunikacinių technologijų potencialas – jie tikisi inovatyvaus požiūrio iš studentų pusės, realaus indėlio į įmonės veiklą, studentų intelektualios bei kūrybinės veiklos rezultato, padėsiančio spręsti įmonės veiklos problemas.

Dėstytojų ir verslo atstovų tolesnės partnerystės etapas – antrosios kūrybinės dirbtuvės Šiauliuose, kurios įvyks Šiaurės Lietuvos kolegijoje kovo 15-16 d.

Alt
Alt

Gruodžio 13-14 dienomis Rezeknės aukštojoje technikos mokykloje įvyko antroji jungtinių mokymų, skirtų probleminio mokymosi metodo (PBL) taikymo atnaujinant studijų dalykus, dalis. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) toliau gilinosi į probleminio mokymosi taikymo galimybes studijų procese. Antroji mokymų dalis buvo skirta praktiniams PBL įgyvendinimo žingsniams įsisavinti: dėstytojai mokėsi, kaip keisti dalyko kortelės turinį, kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius, aprašyti su probleminiu mokymusi susietas dalyko užduotis, kaip adaptuoti dalyko turinį ir atsiskaitymo metodus. Pasibaigus mokymams studijų dalykus atnaujinantys dėstytojai su mokymų lektorėmis doc. dr. Jūrate Valuckiene ir doc.dr Lina Milteniene turės galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu. 

PBL jungtiniai seminarai – tai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. Pabaigus šia veiklą prasidės atnaujintų studijų dalykų įgyvendinimas abiejose aukštosiose mokyklose. 

MOKYMŲ MEDŽIAGA I MOKYMŲ MEDŽIAGA II

Lapkričio 14-15 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) dvi dienas mokėsi, kaip taikant pasaulyje pripažintą probleminio mokymosi metodą (PBL) atnaujinti studijų dalykus ir praktiškai taikyti šį metodą studijų procese. Mokymus vedė dvi aukštosios mokyklos didaktikos ir probleminio mokymo ekspertės doc. dr. Jūratė Valuckienė ir doc. dr. Lina Miltenienė. Šių mokymų tikslas -  pristatyti PBL sampratą ir taikymo praktikas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose, probleminio mokymosi proceso organizavimą, dėstytojo vaidmenį ir vertinimo kriterijus. Mokymai sujungė skirtingas patirtis turinčius dėstytojus ir ekspertus: vieni dar nėra praktiškai taikę probleminio mokymosi metodo, kiti jau turi tokios praktinės patirties. Dirbdami individualiai ir grupėse mokymų dalyviai ne tik kėlė jiems rūpimus probleminius klausimus, susijusius su metodo įgyvendinimu, bet ir turėjo galimybę keistis didaktine ir tarpkultūrine patirtimi. Jungtinė Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir ekspertų komanda išsiskyrė neilgam, atlikę mokymų ekspertų užduotus namų darbus gruodžio mėnesį jie susitiks antrojoje mokymų dalyje Rezeknėje.

MOKYMŲ MEDŽIAGA I MOKYMŲ MEDŽIAGA II
Alt
Alt

2017 m. rugsėjo 18-19 dienomis įvyko primasis Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projekto „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184) partnerių iš Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos
kolegijos susitikimas Rezeknėje.

Po oficialaus abiejų aukštųjų mokyklų vadovų: Rezeknės technologijų akademijos rektoriaus Edmundo Teirumnieks ir Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriaus dr. M. Dromanto susitikimo, abiejų projektų komandos aptarė projekto pagrindines veiklas ir rezultatus, partnerių įsipareigojimus ir finansinius įgyvendinimo aspektus.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta pirmosios projekto veiklos „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ aptarimui. Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai buvo supažindinti su būsimų mokym turiniu, su probleminio mokymosi konceptu ir jo įtaka studijų
turiniui ir siekiamiems rezultatams. 

Projektų komandos aptarė ir projekto viešinimo veiklas ir įsipareigojimus. Numatoma, kad jungtiniai mokymai „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ įvyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

2017 m. vasarą Šiaurės Lietuvos kolegijos bendruomenė pradėjo įgyvendinti ambicingą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184). Projektas vykdomas kartu su partneriais iš Latvijos, Rezeknės technologijų akademijos. Pojektas įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019 m. Rinkos pokyčių žinojimas ir adaptacija prie jų, studentų ir kitų darbo rinkos dalyvių poreikių analizė leido pagrįsti projekto idėją ir projekto tikslą – stiprinti  darbo jėgos kompetencijas efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius.

Siekiant šio tikslo bus įgyvendindamos įvairios įdomios ir inovatyvios veiklos. Visų pirma kolegijos erdvėse bus įkurta pardavimų laboratorija (SalesLabs), kurioje vyks bendros Lietuvos ir Latvijos studentų, dėstytojų ir verslininkų darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų ir sukurtų produktų pristatymas. Projekto metu taikant inovatyvų probleminio mokymosi metodą bus atnaujinti kolegijoje dėstomi studijų dalykai, kurių turinys ir dėstymo metodai bus dar stipriau orientuoti Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkos poreikius.

Projekte dėmesys bus skiriamas ne tik studentams, bet ir suaugusiems darbo rinkos dalyviams. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa suteiks inovatyvių žinių jau dirbantiems, laikinai iš darbo rinkos pasitraukusiems, neįgaliems asmenims.

Projekto veiklos bus lygegriačiai vykdomos tiek Rezeknės technologijų akademijoje, tiek Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Jis sujungs gerąsias šių institucijų patirtis ir stipriąsias kompetencijas, leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujančių tikslinių grupių atstovams.

Alt